fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Hale słupowo-belkowe

Hale słupowo-belkowe możemy podzielić ze względu na cztery różne kryteria. Pierwsze z nich dzieli hale ze względu na układ dźwigarów niosących przekrycie dachowe na poprzeczne i podłużne.[segregator uprawnienia budowlane] Kolejny podział klasyfikuje uwzględniając schemat statyczny dźwigara na jednoprzęsowe i wieloprzęsowe. Wyróżniamy również hale ze względu na konstrukcję dźwigara na pełnościenne, kratowe i łukowe. Ostatni podział dzieli hale słupowo-belkowe ze względu na sposób wykonania monolitycznego. [egzamin na uprawnienia budowlane]

Hale słupowo-belkowe

Monolityczne hale żelbetowe

Monolityczne hale żelbetowe o poprzecznym układzie dźwigarów mają w większości przypadków przekrycia płytowo-żebrowe, w których dźwigary stanowiące podciągi mają kształt dostosowany do spadku połaci. Dzięki monolityczne zespolenie płyty z żebrami otrzymuje się przekrój teowy.

Stosowanie żelbetu

Prefabrykowane belki żelbetowe stosuje się w halach przy rozpiętościach nawy w granicach 15-18 m, a belki sprężone nawet przy rozpiętościach 20-30 m.W zwykłym żelbecie stosuje się przekroje teowe i prostokątne. Gdy mamy natomiast do czynienia z betonem sprężonym stosujemy przekrój dwuteowy. Jako belki kratowe do układów słupowo-belkowych stosuje się z zasady kratownice prefabrykowane. Bardzo korzystną formę dla żelbetu mają kratownice z pasem górnym parabolicznym lub zbliżonym do linii ciśnień oraz kratownice dwuspadowe z pasem dolnym obniżonym.[akty uprawnienia budowlane]

Rozpiętości kratownic

W kratownicach w zależności od jej rodzaju wyróżniamy różne rozpiętości. Gdy mamy do czynienia z kratownicą z pasem górnym parabolicznych, a dolnym w poziomie podpór lub obniżonym rozpiętość wynosi 20 do 60 metrów. W przypadku kratownic samostatecznych liczba ta wynosi 12-19 metrów. Innym rodzaje są kratownice, które posiadają świetliki umieszczone w wysokościach konstrukcyjnych. Ich rozpiętość wynosi od 12 do 15 metrów. [uprawnienia budowlane testy]

Sztywne ramownice słupów w fundamentach

Ze względu na trudności monolityczne połączenia elementów konstrukcji prefabrykowanych, stateczność większości układów uzyskuje się przez sztywne ramownice słupów w fundamentach. Słupy dla takiego przypadku wykonuje się jako prefabrykowane. [uprawnienia budowlane] Dla hal z urządzeniami transportowymi podwieszonymi dobiera się słupy bez wsporników o stałym przekroju. Gdy mamy jednak zastosowane suwnice do transportu wewnętrznego przyjmuje się słupy ze wspornikami lub z uskokiem często dwugałęziowe. Obciążenia od suwnic wywołują wówczas mniejsze momenty zginające w słupie. Dla hal o małych rozpiętościach, niskich i obciążonych lekkimi suwnicami stosuje się słupy jednogałęziowe o przekroju prostokątnym lub dwuteowym.

Słupy dwugałęziowe

Słupy dwugałęziowe znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy wymagana jest ich znaczna sztywność przy dużej wysokości oraz istnieje potrzeba zmniejszenia ciężaru ze względu na nośność urządzeń montażowych.

Dźwigary

Dźwigary oparte przegubowo na słupach utwierdzonych w fundamencie stosuje się do hal słupowo-belkowych. Układy złożone z różnego rodzaju dźwigarów opartych przegubowo i słupów zamocowanych w stopach fundamentowych są geometrycznie niezmienne na działanie sił pionowych i poziomych. Dźwigary są traktowane jako elementy podparte na jednym końcu, konkretnie na słupie, przegubowo nieprzesuwnie. Na drugim końcu oparcie jest przegubowo przesuwne. Ciężar pionowy wywołuje momenty zginające w przekrojach poprzecznych słupa wyłącznie w przypadku mimośrodowego działania reakcji dźwigara. Niezmienność długości dźwigara na działanie sił poziomych jest zawsze ważnym założeniem. Dotyczy to zarówno dźwigarów pełnych, kratowych oraz łukowych. Przy takim założeniu, przy obliczaniu hali na działanie sił poziomych przyjmuje się dla obu podpór jednakowe reakcje, równe połowie wypadkowej siły poziomej. [uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com