fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W galeriach komunikacyjnych wlotu wykonuje się w dolinach. To miejscu uzależnione jest od tego, aby ciężkie pojazdy miały łatwy dojazd do galerii. Pojazdy te służą do transportu urobku, sprzętu oraz masy betonowej. Długość galerii komunikacyjnych powinna być w miarę możliwości jak najmniejsza. Należy jednak pamiętać, że wytrzymałość jaką posiada górotwór powiększa się wraz z zagłębianiem się wewnątrz masywu skalnego. Jest to powodem umieszczania tras sztolni tak, by mogły być one przykryte grubą warstwą tego masywu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Galerie komunikacyjne
Galerie komunikacyjne

Trasa sztolni

Trasa sztolni powinna być prowadzona przez podkłady skalne, które charakteryzują się największą zwartością oraz wytrzymałością. Najlepiej trasy sztolni wykonywać w linii prostej, która nie odbiega za bardzo od poziomu. Jest to uwarunkowane tym, żeby roboty mogły być prowadzone jak najszybciej oraz żeby koszt ich był jak najmniejszy. Analizowanie trasy sztolni powinno przed ich zaprojektowaniem się bardzo szczegółowo analizować. Przeprowadza się tu analizę ekonomiczną.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Profil podłużny

Jeśli chodzi o profil podłużny analizowanej sztolni jest on w pewnym stopniu uzależniony od jej typu. Dla sztolni bezciśnieniowej można stosować jedynie podłużny profil i spadek. Dla ciśnieniowych natomiast mamy większa swobodę. Można wykonywać go przykładowo jako linię łamaną, która przebiega przez punkty, które leżą najwyżej oraz najniżej.[segregator uprawnienia budowlane] W sztolniach ciśnieniowych podczas projektowania trzeba brać pod uwagę dwie sytuację. Po pierwsze duże spadki powodują utrudnienia podczas wykonywania robót betonowych oraz skalnych. Utrudniają one głównie transport, co zwiększa koszty budowy tego typu konstrukcji. Oprócz tego punkty sztolni powinny być odpowiednio rozmieszczone. Nie mogą one leżeć wyżej niż znajduje się linia ciśnień.

Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny, a konkretnie jego wymiary i kształt są uzależnione od trzech głównych czynników. Po pierwsze trzeba mieć na uwadze charakter pracy oraz wielkości wartości obciążeń. Drugim z czynników jest system z jakimi wykonuje się roboty. Ostatnim jest charakter geologiczny jaki posiada masyw skalny oraz jakie są warunki przepływającej wody. Przekrój poprzeczny ma kształt pomiędzy kołem, a prostokątem. Podczas projektowania sztolni powinno wybrać się jeden z tych kształtów. O jego wyborze decydują warunki naturalne oraz wielkość i zadanie danej sztolni.[akty uprawnienia budowlane]

Strop sztolni

Dla sztolni o małych rozmiarach i małym ciśnieniu pionowym strop wykonuje się jako prawie płaski lub lekko łukowy. Dla sytuacji przeciwnej lepiej jest stosować profile, które są zbliżone do ostrołuków. Jeżeli dodatkowo mamy do czynienia z dużą wartością ciśnienia bocznego górotworu to ściany boczne powinny być zaokrąglone.[uprawnienia budowlane testy] Dlatego dla dużych ciśnień stosuje się profile kołowe lub do niego zbliżone. Na wybór profilu duży wpływ mają warunki hydrauliczne. Obwód danego profilu poprzecznego powinien być możliwie najmniejszy w stosunku do swojej powierzchni. 

Sztolnie bezciśnieniowe

Sztolnie bezciśnieniowe mogą posiadać boczne przelewy. Służą one do regulacji poziomu wody wewnątrz sztolni. W przypadku, gdy sztolnia go nie posiada to jej wymiary powinno dobrać się tak, by przekrój napełniony był do określonej granicy. Zazwyczaj ustala się, by swobodne zwierciadło wody podczas ruchu nieustalonego było umiejscowione o około 20-25 centymetrów poniżej maksymalnego poziomy stropu sztolni. Przez to czasami może dojść do wydłużenia profilu sztolni dla kierunku pionowego.[uprawnienia budowlane

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com