fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kształtowanie deskowania zbiorników, które mają postać brył obrotowych charakteryzują się tym, że w celu uformowania tego deskowania niezbędne jest zastosowanie krążyn pierścieniowych. Stosuje się to w sytuacjach, gdy tworząca powierzchnię zbiornika jest krzywa.[uprawnienia budowlane testy] Krążyny pierścieniowe, które są poziome przejmują obciążenie spowodowane parciem świeżego betonu, które jest przekazywane przez deskowanie. Wewnętrzne krążyny pracują na ściskanie. Krążyny umieszcza się w odległościach wynoszących 0,6-1,2 metra. Czasami do dokładnego uregulowania średnicy krążyny stosowane są kliny, które układa się pomiędzy czołami desek krążyn. Ich zadaniem jest również ułatwienie zdjęcia krążyn podczas rozdeskowywania zbiornika. Zewnętrzne krążyny pierścieniowe na skutek obciążenia betonem pracują na rozciąganie. Krążyny są zbijane z dwóch desek za pomocą gwoździ lub jeżeli mamy do czynienia z krążynami, które będą wielokrotnie wykorzystywane skręca się je za pomocą śrub.[uprawnienia budowlane]

Deskowania zbiorników w postaci brył obrotowych
Deskowania zbiorników w postaci brył obrotowych

Obręcze stalowe

Czasami zamiast co drugiej krążyny stosowane są stalowe obręcze. Wykonuje się je z prętów, które mają przekrój okrągły. Są one również wykorzystywane do zbrojenia konstrukcji żelbetowych. Takie obręcze powinny być stosowane z pewną ostrożnością, ponieważ nie zapewniają one odpowiedniej sztywności deskowania i mogą być one przyczyną niepożądanych odkształceń deskowań. W przypadku stosowania krążyn pionowych wygięte pierścieniowe deski deskowania biegną poziomo. Wtedy krążyny spełniają rolę podłużnie. Siła rozciągająca pierścieniowa jest przenoszona przez inne krążyny, które rozmieszcza się na zewnątrz krążyn pionowych. Zadanie krążyn poziomych jest takie samo jak w deskowaniach ścian spełniają deski oporowe.[akty uprawnienia budowlane]

Deskowanie małego zbiornika

Jako przykład przedstawione zostanie deskowanie małego zbiornika. Zbiornik ten ma głębokość wynoszącą około 1,5 metra i średnicę wynoszącą około 3 metry. Deskowanie to zostało przystosowane do bezpośredniego procesu betonowania ścian po zabetonowaniu dna. Z tego właśnie powodu ściana wewnętrzna deskowania jest ustawiona na nóżkach wykonanych z prętów stalowych okrągłych. Wysokość tych nóżek jest taka sama jak grubość dna zbiornika. Takie rozwiązanie jest wadliwe, bo stalowe nóżki mogą przyczyniać się do powstawania nieszczelności w dnie.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jest to zjawisko podobne do występującego w stosowaniu ściągów. Na dole układa się poziome deski wzdłuż wewnętrznej ściany deskowania. Są one zakładane w celu zapobiegnięcia wypierania się do góry betony w czasie rozpoczęcia betonowania ścian, gdy w betonie nie doszło do zakończenia procesu wiązania. Zbiornik należy przykryć za pomocą kopuły.

Inne przykłady deskowań zbiorników

Kolejnym przykładem będzie deskowanie zbiornika, który posiadał znacznie większą średnicę. Wynosiła ona około 21 metrów. Konstrukcja ta miała dwie ściany cylindryczne współśrodkowe, które tworzyły dwie komory zbiornika. Następnym przykładem jest zbiornik cylindryczny, który posiadał odmienny typ deskowania. Zbiornik ten posiadał średnicę wynosząca 13 metrów. Deskowanie to zostało zaprojektowane przez Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego. Deskowanie to było rozbieralne i do ukształtowania ścian zbiornika wykorzystane zostały jedynie krążyny wewnętrzne. Zewnętrzne deskowanie ścian wspierało się jedynie na pionowych słupkach wykonanych z krawędziaków. Były one mocowane do wewnętrznych krążyn. Do montowania krążyn wykorzystuje się stojaki kratowe rozbieralne.[segregator uprawnienia budowlane]

Etapy montowania deskowania zbiornika

Proces montowania deskowania zbiornika musi odbywać się w odpowiedniej kolejności. Najpierw układana jest podłoga drewniana pomocnicza. Odbywa się to na splantowanym do poziomu gruncie lub na wcześniej wykonanym dnie betonowego zbiornika. Następnie na tej podłodze rysowane są segmenty krążyny wewnętrznej. Później następuje wykonanie deskowania oraz jego złożenie. Ostatnim etapem jest wywiercenie otworów na śruby w segmentach i skręcenie krążyn z segmentów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com