fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasady związane z konstruowaniem deskowań podwieszonych do zbrojenia samonośnego konstrukcji mostowych nie różnią się w zasadzie od deskowań, które są stosowane w konstrukcjach zwykłych budynków. Najbardziej typowym przykładem mostu, gdzie unika się bardzo kosztownego rusztowania dla podparcia deskowania było powodem wyboru konstrukcji żelbetowej ze zbrojeniem samonośnym.[uprawnienia budowlane] Tak wybudowany został most znajdujący się w Górnej Bawarii. Konstrukcja ta była zaprojektowana jako ustrój łukowy dwuprzegubowy i miał rozpiętość 130 metrów oraz strzałkę wynoszącą 31,8 metra. Długość całkowita jego jezdni wynosiła 182 metry. Zamiast łuku na całej szerokości mostu zastosowane zostały dwa łuki, które miały przekrój skrzynkowy. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania nie trzeba było wykonywać rusztowania montażowego przechodzącego przez wąwóz, który miał głębokość 76 metrów. Wykorzystane zostało tu zbrojenie samonośne. Po dodaniu do niego krzyżulców na okres montażu ukształtowany został łuk kratowy, który został zmontowany za pomocą systemu wspornikowego od przyczółków do zamknięcia się w klucz.[uprawnienia budowlane testy]

Deskowania podwieszone do zbrojenia samonośnego

Rusztowanie robocze

Podczas budowy mostów wykorzystywane są rusztowania robocze. Służą one dla robotników do poruszania się, do ustawiania żurawi oraz dla urządzeń dźwigowych i transportowych, które służą do transportowania materiałów, do robót pomiarowych oraz wszelkich innych czynności, które są związane z budowaniem mostów betonowych i żelbetowych.[segregator uprawnienia budowlane] Rusztowanie robocze jest budowane na podobnych zasadach, które panują również podczas wykonywania rusztowań do budowania samych mostów. Należy również uwzględniać tu zasady związane z konstruowaniem i bezpieczeństwem pracy, które są wymagane podczas wznoszenia i użytkowania rusztowań roboczych w powszechnym budownictwie. Rusztowania robocze mogą być konstrukcyjnie łączone z rusztowaniem pod budowę mostów. Innym sposobem jest wykonywanie ich niezależnie. Drugi z tych wariantów jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ drgania, uderzenia oraz inne wpływy dynamiczne są wywoływane przez pracę urządzeń oraz maszyn dźwigowych i transportowych nie są przekazywane w sposób bezpośredni na rusztowanie mostu oraz na niedostatecznie stwardniały beton.[akty uprawnienia budowlane]

Zasady podczas budowania rusztowań

Podczas budowania rusztowań ważne jest przestrzeganie zasady, że rusztowanie powinno mieć takie wzniesienie w stosunku do teoretycznej krzywej, która tworzy podniebienie sklepienia lub w stosunku do prostej spodu mostów płytowych lub belkowych, żeby po uwzględnieniu wszystkich wpływów występujących podczas betonowania konstrukcji mostowej przyczyniają się do powstawania odkształceń rusztowania. Odkształcenia te są również nazywane osiadaniami. Stworzona tu konstrukcja musi utrzymywać kształty, które są zgodne z założonymi w projekcie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Osiadania

Osiadania powinny być wyrównywane. W tym celu stosuje się wygięcie rusztowań ku górze. Można wyróżnić kilka takich osiadań. Po pierwsze mamy odkształcenia konstrukcji, które są wywoływane wpływem jego ciężaru własnego. Po drugie w sklepieniach betonowych dochodzi do obniżenia się klucza na skutek skurczu betonu. Kolejnym jest sprężyste skrócenie rusztowania w kierunku pionowym. Odbywa się to na skutek działających na nie obciążeń bezpośrednio po procesie betonowania konstrukcji mostu. Osiadaniem może być również wgniatanie się drewna w miejscu złączy elementów drewnianych, a w ogólności odkształceń złącz.[egzamin na uprawnienia budowlane] Można spotkać się również z osiadaniem gruntu pod fundamentami rusztowania. Dochodzi tu również do odkształcenia przyrządów służących do opuszczania rusztowania. W konstrukcjach na skutek różnicy temperatur między momentem wykonywania rusztowań, a procesem betonowania i twardnienia betonu również dochodzi do osiadania. Głównie dochodzi do tego w rusztowaniach wykonywanych ze stalowych rur, które ulegają znacznym odkształceniom termicznym.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com