fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dach

Głównymi zadaniami dachu jest:

– zabezpieczenie budowli przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi,

– odprowadzenie wody opadowej poza obręb budowli (program na uprawnienia budowlane).

Z kolei konstrukcja dachu powinna być zgodna z wymaganiami konstrukcyjnymi i przeciwpożarowymi.

Dach
Dach

Stropodachem jest strop, który pełni funkcję dachu. Każdy dach i stropodach zbudowany jest z:

a) ustroju nośnego, który przenosi na podpory (ściany lub słupy):

– ciężar własny,

– ciężar pokrycia,

– obciążenia zewnętrze, czyli obciążenia użytkowe,

– ciężar śniegu,

– parcie i ssanie wiatru,

– inne przypadkowe obciążenia,

b) pokrycia:

– to warstwa izolacyjna,

– chroni budowle przed wpływami atmosferycznymi,

– zbiera i odprowadza wodę opadową poza budowlę.

Połacie dachu

W skład dachu wchodzą nachylone ukośne płaszczyzny – połacie. Ich nachylenie nazywane jest spadkiem dachu. Ze względu na liczbę połaci wyróżnia się dachy:

– jednopołaciowe,

– dwupołaciowe,

– czteropołaciowe.

Należy pamiętać o tym, że nie w każdym budynku występują one w tym samym momencie. Budynek, który nie ma przybudówki powinien być przekryty dachem, który składa się z czterech połaci. Połacie wzdłuż dłuższych boków mają kształt trapezu, a połacie krótszych boków – trójkąta (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). W przypadku budynków z przybudówką, połacie dachowe, które się stykają mają kształt wieloboków.

Spadek dachu wyważa się tangensem kąta nachylenia połaci w stosunku do poziomu. Jest to stosunek wysokości do jej szerokości w rzycie poziomym. Ze względu na nachylenie połaci dachowym można wyróżnić dachy:

– o małym nachyleniu (płaskie) – o nachyleniu połaci 3o,

– spadziste – o nachyleniu 13-40o,

– strome – o nachyleniu powyżej 40o.

Spadek dachu zależy od:

– rodzaju pokrycia,

– wykorzystania poddasza na cele użytkowe,

– warunków klimatycznych,

– rodzaju architektury rejonu w zależności od tego, gdzie znajduje się budowla.

Na ogólny kształt bryły budynku ma wpływ nachylenie dachu budynku oraz jego forma. Z kolei na kolorystykę wpływa rodzaj pokrycia.

Pokrycie dachów

W przypadku budownictwa tradycyjnego dachy miały z reguły duży spadek. Powstawało to na skutek nieszczelnego pokrycia z dachówek lub gontów. Małe nachylenie dachów możliwe jest wtedy, kiedy będą pokryte papą lub blachą. Jest to spowodowane szczelnością pokryć tego typu (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane).

Strop najwyższej kondygnacji można wykonać jako pochyły w momencie, kiedy zastosuje się pokrycie z papy lub blachy. Warstwa izolacji cieplnej jest niezbędna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia przed oziębieniem w zimie lub przegrzaniem w lecie. Układa się ją na stropie pod pokryciem. Strop tego typu nosi nazwę stropodachu ocieplonego lub niewentylowanego.

Stropodach wentylowany jest wtedy, kiedy na stropie ostatniej kondygnacji, który jest w poziomie wykonuje się bardzo niskie poddasze, a dach opiera się na ścianach lub innej konstrukcji wsporczej z otworami do przewietrzania przestrzeni poddasza.

Ustrój nośny dachu

Ustrój nośny dachu składa się z takich elementów jak:

– konstrukcja nośna,

– usztywnienia przeciwwiatrowe – tężniki,

– podkład pod pokrycie.

Ustroje nośne tradycyjne najczęściej robiono z drewna. Jedynie niewielka ilość stali wchodziła w skład konstrukcji nośnej. Usztywnienia powstawały z identycznych materiałów, z których zrobiono wcześniej konstrukcję nośną. Podkład był z kolei zrobiony z drewna (egzamin na uprawnienia budowlane).

Z kolei ustroje nośne nowoczesne powstają z:

– żelbetu,

– stali,

– stopów aluminiowych,

– klejonych elementów drewnianych (w niewielkim zakresie).

Z powodu wykorzystanych materiałów oraz sposobów wykonania konstrukcji, konstrukcje nowoczesne w znaczny sposób różnią się od konstrukcji tradycyjnych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com