fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Chodniki przeznaczone dla pieszych

Można wyróżnić różne rodzaje konstrukcji oraz typy chodników przeznaczonych dla pieszych (uprawnienia budowlane). Najczęściej spotykane to chodniki ze znormalizowanych betonowych płyt. Innym rodzajem są chodniki z drobnej kamiennej kostki albo z lanego asfaltu. Prowizoryczny charakter mają chodniki żużlowe, żwirowe, gruzowe itp. Małe zastosowanie znajdują chodniki układane z materiału takiego jak np. kamienne płyty. Dobrym podłożem do chodników wykonanych z płyt jest ubita poprawnie warstwa pasku, której grubość wynosi 5-10 cm.

Chodniki przeznaczone dla pieszych

Charakterystyka chodników

Chodniki mają równą, gładką powierzchnię, są łatwe w wykonaniu, myciu i dodatkowo estetyczne (testy uprawnienia budowlane). Do chodników z betonowych płyt stosuje się płyty o wymiarach wynoszących 50x50x6- cm, 35x35x5,5-6 cm i 25x25x5,5-6 cm. Odpowiednio do poszczególnych wymiarów wyrabia się płyty narożnikowe oraz połówki. Płyty wykonuje się maszynowo z dwuwarstwowego żwirowego betonu, gdzie górną warstwę wykonuje się z trwalszego i bardziej odpornego na ścieranie betonu. Płyty szczelnie układa się a spoiny zalewa. Służy do tego cementowa rzadka zaprawa w stosunku 1:2.

Asfaltowe rodzaje chodników

Asfaltowe chodnik układa się na dobrze uwałowanym podłożu z gruzu, o grubości 10 cm. Można go także układać na betonie gruzowym albo tłuczniowym, którego grubość ma 8-10 cm. Na tak przygotowane podłoże przeważnie układa się lany żwirowy asfalt na grubość 2 cm. Stosuje się także czasami smołowanie powierzchniowe wcześniej uwałowanego podłoża z żwiru, tłucznia albo gruzu. Na każdym z osiedli oraz w miastach znajdują się powierzchnie stanowiące zieleńce oraz trawniki. Takie powierzchnie są odpowiednio wydzielone oraz urządzone w zgodzie z urbanistycznymi planami. Miejsca te nazywamy zielonymi terenami (program egzamin uprawnienia 2021).

Tereny zielone

Do zielonych terenów można zaliczyć leśne parki, ogródki działowe, ogrody – parki, sportowe place oraz stadiony. W jego skład wchodzą także uliczne zadrzewienia, zieleńce, ogródki jordanowskie itp. Zieleńce znajdujące się pod opieką administratora domów, są to nieduże powierzchnie liczące do kilkunastu arów, które przylegają do ulic i stanowią otoczenie poszczególnych budynków. Są one rezerwatem zieleni, dopływem świeżego powietrza i wywierają dodatni wpływ na ogólny klimat danego miasta, ponieważ wchłaniają one dwutlenek węgla i wydalają tlen. Zieleńce przecina się chodnikami, które mają na celu umożliwić ruch pieszym oraz pozwolić na odpoczynek (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Charakter zabudowy wpływa w dużej mierze na układ zieleńców. Na osiedlach zieleń powinna powiązana być z budynkami i stworzyć harmonijną całość z nimi.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com