fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Betony lekkie charakteryzują się dobrymi własnościami cieplno-wilgotnościowymi. Z tego powodu są one cennym materiałem wykorzystywanym do wykonywania przegród zewnętrznych. Specyficzną cechą betonów lekkich jest ich porowata struktura. Stwarza ona możliwość dużego wchłaniania wilgoci, której ilość zmienia się w zależności od sposobu wbudowania elementu wykonanego z betonu oraz od warunków w jakich zbudowana została przegroda budynku. Porowatość struktury sprzyja procesowi zawilgocenia betonów lekkich.[segregator uprawnienia budowlane] Odbywa się to poprzez sorpcję wilgoci z powietrza, przez podciąganie wody, która spływa podczas deszczu po ścianach oraz na skutek skraplania się pary wodnej w procesie dyfuzji poprzez zewnętrzne przegrody. Oprócz tego elementy, które są wykonywane z betonów lekkich prawie zawsze są wbudowywane z dużą zawartością wilgoci. Zmniejszanie jej wartości następuje powoli. W sytuacjach, gdy warunki są niesprzyjające to elementy nie wysychają w ogóle.

Charakterystyka betonów lekkich
Charakterystyka betonów lekkich

Porównywanie betonów lekkich

Poszczególne rodzaje betonów lekkich znacznie różnią się od siebie. Głównie chodzi tu o ich własności cieplno-wilgotnościowe. Można stwierdzić, że najbardziej różniącymi się od siebie grupami są betony kruszywowe oraz betony komórkowe. Trzeba mieć również na uwadze, że same betony kruszywowe znacznie różnią się od siebie w obrębie ich grupy. Jest to spowodowane ich składem technologicznym.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Zawilgocenie betonów lekkich

Zawilgocenie ma duży wpływ na własności jakimi charakteryzują się betony lekkie. Zjawisko to przyczynia się między innymi do zmniejszenia wytrzymałości na ściskanie, zmniejszenie odporności na zamrażanie oraz zwiększa wielkość skurczu, który czasami może wywoływać pęknięcia. Często może zawilgocenie dochodzić do korozji zbrojenia oraz powstawania wykwitów. Zawilgocenie materiałów jest szczególnie szkodliwe w przegrodach. Powodem tego jest zwiększenie wartości przewodności cieplnej, która wywiera ujemny wpływ na wartości użytkowe pomieszczeń.[akty uprawnienia budowlane] Wilgotność betonów lekkich w przegrodach budowlanych uzależniona jest od szeregu czynników. Wśród nich głównie wyróżnia się klimat zewnętrzny oraz wilgotność powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczeń. Zawilgocenie ścian występuje najczęściej podczas jesieni, a podczas zimy nie ma możliwości ich wysychania. Z tego powodu podczas najzimniejszych okresów izolacyjność ścian ulega znacznemu obniżeniu.

Budowa przegród

Aby nie dopuszczać do sytuacji opisanych powyżej, które powodują negatywne skutki, przegrody powinny być tak konstruowane, aby materiały mogące ulegać zawilgoceniu nie były bezpośrednio narażane na działanie wody deszczowej. W tym celu można stosować nieprzepuszczające wody okładziny oraz tynki cementowe lub cementowo-wapienne. Innym sposobem jest wykorzystanie powłok, których zadaniem jest zabezpieczenie przed przenikaniem wody w głąb dalszych warstw ściany.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Powłoki te nie mogą jednak utrudniać przenikania pary wodnej. Kolejnym czynnikiem, który wywiera duży wpływ na wartość zawilgocenia przegród jest mikroklimat jaki panuje wewnątrz pomieszczenia. Para wodna występująca w powietrzu wewnątrz pomieszczeń często przyczynia się do zawilgocenia przegród na skutek kondensacji na powierzchni wewnętrznej ścian lub środkowych warstw przegrody. W celu eliminacji skraplania wody na powierzchni przegród powinno się projektować odpowiednia izolację cieplną. Zabezpieczeniem przed powstawaniem kondensacji pary wodnej może być prawidłowe usytuowanie poszczególnych warstw przegrody.[uprawnienia budowlane]

Przegrody jednorodne

W przegrodach jednorodnych kondensacja wewnętrzna ma miejsce tylko podczas szczególnie niekorzystnych warunków. Przykładowo dla dobrze użytkowanych jednorodnych przeszkód w budynkach mieszkalnych zjawisko to rzadko występuje. Można więc je pomijać podczas oceny konstrukcji ścian. Inaczej ma to miejsce w przypadku przegród warstwowych. W nich decydujący wpływ na występowanie zjawiska kondensacji pary wodnej ma rodzaj używanych materiałów oraz układ warstw wewnątrz ściany.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com