fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cementy stosowane do wykonywania betonów powinny charakteryzować się możliwie jak najmniejszym skurczem. Dodatkowo, gdy wykonujemy beton do dużych masywów powinien on wykazywać niskie ciepło hydratacji. W krajach, gdzie technika jest bardzo rozwinięta do wykonywania takich betonów powstały specjalne cementy. Rodzaj oraz marka cementu, która jest wybierana do wykonania betonu uzależniona jest od założonych właściwości betonu oraz od wielkości wykonywanego elementu. W przypadku betonów o dużych masywach najczęściej stosowane są cementy hutnicze. Spowodowane jest to ich niską kalorycznością.[segregator uprawnienia budowlane]

Cementy do betonów
Cementy do betonów

Woda i kruszywo w zaprawach

Woda, która jest stosowana do zapraw powinna spełniać takie same warunki jak woda zarobowa wykorzystywana do mieszanki betonowej. Ilość wody w danej zaprawie wynosi od 35 do 60% ciężaru cementu w zależności od ilości użytego piasku oraz wielkości ziarn w stosie kruszywa grubego. Występuje tu zależność, że im mniejsze są ziarna w stosie tym zaprawa powinna być bardziej płynna.[uprawnienia budowlane testy] Maksymalna średnica jaką posiadają ziarna stosu kruszywa, do którego wtłaczana jest mieszanka spoiwowa zależy jedynie od typu powstającej konstrukcji. Ogólnie spotkać się można z kruszywem, którego średnica wynosi do 500 milimetrów.  W praktyce jednak nie stosuje się kruszywa, które ma ziarna mniejsze od 30 milimetrów, a czasami nawet 40 milimetrów. Spowodowane jest to tym, że może ono tworzyć zbyt małe jamy dla swobodnego przepływu wtłaczanej zaprawy. Mimo to pożądane jest stosowanie kruszywa o możliwie jak najmniejszej średnicy.[akty uprawnienia budowlane]

Kruszywo

Kruszywo stosowane w zaprawach może być otoczakowe lub łamane. Niezależnie od rodzaju jaki wybierzemy nie może posiadać ono zanieczyszczeń pylastych. Zanieczyszczenia te, a zwłaszcza gliniaste przyczyniają się do obniżenia przyczepności zaprawy do kruszywa. Oprócz tego mogą utrudniać szczelne wypełnienie jam stosu. Najczęściej kruszywo powinno zostać przemyte. W przypadku stosowania kruszywa o większej chropowatości powierzchni można uzyskać beton o wyższej wartości wytrzymałości. Zazwyczaj nie projektuje się składu granulometrycznego kruszywa.[egzamin na uprawnienia budowlane] Pożądane jest jednak, żeby kruszywo miało jak najmniejszą jamistość. Spowodowane jest to ilością zużywanej zaprawy. W metodach tych kruszywo nie jest mieszane w betoniarce. Z tego powodu nie jest ono narażone na rozbijanie i przez to nie musi ono wykazywać zbyt dużej wytrzymałości. Jednym z bardziej korzystnych kruszyw jest kruszywo węglanowe, ponieważ wykazuje ono dużą przyczepność do zaprawy.

Składowanie kruszyw

Kruszywo układane jest w miejscu przeznaczenia poprzez bezpośrednie zrzucenie go z wywrotek. Innym, korzystniejszym sposobem jest zastosowanie transportera. Niektóre transportery są zaopatrzone w rękaw. Dzięki niemu możliwe jest równomierne rozprowadzenie kruszywa.[uprawnienia budowlane] Kruszywo grube może zostać zagęszczone o około 10 w stosunku do luźno ułożonego. Takie rozwiązanie jest jednak rzadko stosowane, ponieważ podczas procesu wibrowania wiele ziarn może ulec rozdrobnieniu i przez to zapyla ono pozostałe ziarna. W praktyce wykazano, że stosowanie kruszywa o ziarnach, które są większe od 150 milimetrów wymaga układania ich na zasadzie rodzynków. Oznacza to, że powinny być one tak umieszczane, że duże okruchy kamienne oddzielone zostały od siebie za pomocą warstwy drobniejszego kruszywa. Zazwyczaj kruszywo jest układane po wcześniejszym ułożeniu rur iniekcyjnych. W celu ustabilizowania rur niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego rusztu. Zabieg ten zwiększa jest koszty pracy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com