fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cement jest podstawowym składnikiem betonów, dlatego tak ważną rolę pełni w dziedzinie materiałoznawstwa. Pamiętasz podział cementu na klasy wytrzymałościowe? Umiesz wyróżnić rodzaje cementu? Uzupełnij swoją wiedzę przed egzaminem na uprawnienia budowlane.

Podaj maksymalną, całkowitą ilość dodatków do cementów dodawanych w celu poprawy jego właściwości. Odpowiedź: nie więcej niż 1% w stosunku do masy cementu i 0,5 % dodatków organicznych

 

cement
cement

Wymień główne rodzaje cementów, powszechnego użytku i ich oznaczenia Odpowiedź: – PORTLANDZKI – CEMI PORTLANDZI WIELOSKŁADNIKOWY – CEMII/(AB), , HUTNICZY- CEMIII/(ABC), PUCOLANOWY – CEMIV(AB), WIELOSKŁADNIKOWY – CEMV(AB)

Wymień klasy wytrzymałości normowej cementu. Odpowiedź:32.5, 42.5, 52.5

Podaj interpretację oznaczenia normowego cementu portlandzkiego EN 197-1 – CEM I 42,5R. Odpowiedź: cement portlandzki klasy 42.5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej

Dla ilu głównych rodzajów i ilu wyrobów cementów powszechnego użytku określono w normie składniki główne i drugorzędne? Podaj oznaczenia i nazwy głównych rodzajów wyrobów. Odpowiedź: PORTLANDZKI – CEMI (tylko drugorzędne), PORTLANDZI WIELOSKŁADNIKOWY – CEMII/(AB), , HUTNICZY- CEMIII/(ABC), PUCOLANOWY – CEMIV(AB), WIELOSKŁADNIKOWY – CEMV(AB)

Co nazywamy wytrzymałością normową? Odpowiedź: wytrzymałość na ściskanie oznaczana po 28 dniach.

Ile klas wytrzymałości normowej cementu określa PN-EN-197-1? Podaj oznaczenia. Odpowiedź: są trzy klasy wytrzymałości normowej

Co to jest wytrzymałość wczesna cementu, kiedy i jak jest ona oznaczana? Odpowiedź: wytrzymałość na ściskanie oznaczana po dwóch albo 7 dniach oznaczana jako N-klasa o normalnej wytrzymałości, R-kalsa o wysokiej wytrzymałości wczesnej.

Jak identyfikuje się cementy CEM? Odpowiedź: powinny być identyfikowane przez co najmniej nazwę cementu oraz liczby wskazujące klasę wytrzymałości.

Proszę zidentyfikować cement CEM II/A-L 32,5 N wg PN-EN 197-1. Odpowiedź: cement portlandzki wapienny klasy 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej

Jak powinna być oceniana przez producenta zgodność wyrobów cementowych z warunkami normy? Odpowiedź: powinna być oceniana w sposób ciągły na podstawie badania próbek punktowych.

Jaki dokument zaświadcza o zgodności rodzaju wyprodukowanego cementu (wyrobu) z normą i kto go sporządza? Odpowiedź: certyfikat zgodności EC i deklaracja zgodności EC, sporządza do jednostka certyfikująca.

Jakie dokumenty winien producent posiadać przed wprowadzeniem do obrotu rodzaju cementu (wyrobu)? Odpowiedź: certyfikat zgodności i deklarację zgodności.

Jakie oznakowanie i informacje o rodzaju cementu (wyrobów) stosuje się na worku lub w dokumentach handlowych? Odpowiedź: oznakowanie zgodności CE, jednostka certyfikująca, dane producenta, nazwa fabryki, rok oznakowania, nr. Certyfikatu EC numer normy europejskiej.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com