fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W budownictwie Czeskim najczęściej stosowane są konstrukcje szkieletowe lub mieszane. Budynki mogą posiadać poddasze użytkowe. W przypadku, gdy go jednak nie ma rozpiętości wynoszą 7,5;9;10,6;12;15;18;19,3 lub 22,5 metra. Wartość modułu w kierunku podłużnym wynosi 4,5 metra. Skrajne słupy występujące w ścianach zewnętrznych maja wysokość 2,1;2,4; lub 3 metrów. Do wykonywania podciągów, płatwi i słupów stosuje się elementy prefabrykowane żelbetowe. Pokrycia są zazwyczaj konstrukcjami stalowymi.[akty uprawnienia budowlane]

Budownictwo Czeskie
Budownictwo Czeskie

Przykład obory ośmiorzędowej

Przykładowa konstrukcja jest ośmiorzędową oborą wykonaną z prefabrykowanych słupów żelbetowych i stalowych dźwigarów kratowych. Została ona zaprojektowana na siatce, której wymiary wynoszą 3×9 metrów. Przekryciem konstrukcji są warstwowe płyty, które składają się z izolacji termicznej i okładzin. Izolacja jest zrobiona z wełny mineralnej, a okładzina z falistych płyt aluminiowych. Podobną konstrukcję mają ściany osłonowe.[segregator uprawnienia budowlane]

Prefabrykowane konstrukcje żelbetowe

We Francji bardzo popularne są konstrukcje prefabrykowane żelbetowe, które oparte są na stosunkowo małych elementach kratowych trójkątnych. Są one łączone w całość przez zastosowanie śrub oraz nakładek stalowych. Podobne konstrukcje były kiedyś stosowane w Polsce oraz w ZSRR. Obecnie jednak nie znajdują one zastosowania, ponieważ mają niekorzystny kształt. Utrudnia on prowadzenie ciągów technologicznych. Innym systemem ramowym z pełnych elementów jest system Lambda. Obydwie z tych konstrukcji są stosowane pod lekkimi przekryciami, które wykonuje się z falistych płyt azbestowo-cementowych. Jeżeli zostaną one odpowiednio zmodyfikowane mogą być stosowane do konstrukcji zadaszeń.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Obornik

Obornik jest gromadzony w gnojowni po odsądzeniu gnojówki. Gnojówka natomiast jest trzymana w hermetycznie zamkniętych zbiornikach. W „Katalogu Budownictwa” możemy znaleźć różne projekty typowych gnojowni. Służą one do magazynowania obornika w wielkotowarowych i indywidualnych gospodarstwach. Pojemność większych gnojowni wynosi od 60 do 300 i więcej ton. Ścianki tych obiektów są wykonywane z betony wylewanego. Ścianki oraz płyta denna, które składają się na tę konstrukcję powinny być dylatowane co 6 metrów. Spoiny zalewa się asfaltem.[uprawnienia budowlane testy] Do ścianek stosowane są typowe prefabrykaty. Słupy w tej konstrukcji rozstawia się co 1,5 metra. Na nich układane są prefabrykowane płyty betonowe o grubości 6 centymetrów i szerokości 25 centymetrów. Ważne jest, żeby beton zarówno w ściankach jak i płycie dennej był bardzo szczelny. Z tego powodu dodaje się do jego materiałów środki uszczelniające, którym może być na przykład plastibet. W celu zabezpieczenia ścianek przed procesem korozji powleka się je oraz dno lepikiem asfaltowym. W dnie wykonuje się spadki do kratki ściekowej. Ich zadaniem jest odprowadzanie ścieków do zbiornika na gnojówkę. Zbiornik wyżej wspomniany wykonywany jest z kręgów betonowych z betonu wylewanego. Jego powierzchnie betonowe powinno powlekać się lepikiem asfaltowym. Od zewnątrz natomiast uszczelnienie powinno być wykonane z gliny.[uprawnienia budowlane]

Gnojownie

Gnojownie w chłopskich zagrodach zbudowane są z gnojówki oraz zbiornika na gnojówkę. Cała gnojownia wykonywana jest z betonu stosując do tego cement hutniczy o marce 250. Sam zbiornik jest wykonywany z kręgów betonowych. Można wykonywać je z prefabrykowanych dyli żelbetowych. Następnie są one ściągane prętami stalowymi o średnicy 16 milimetrów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com