fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czasami możemy spotkać się z miejscami, gdzie mamy do czynienia z bardzo dobrymi warunkami topograficznymi, ale nie występują tam żadne środki łączności oraz komunikacji. Jeżeli dodatkowo miejsce to posiada złe warunki zasilania energią elektryczną oraz ilość osób, która mogłaby zostać zrekrutowana do pracy należy jeszcze raz je przeanalizować.[egzamin na uprawnienia budowlane] Niezbędne w tej sytuacji jest wykonanie mostu kolejowego, drogowego lub obydwu. Powinny być one dostosowane do ruchu, który będzie występował w miejscu budowy. Oprócz tego należy zadbać o linie wysokiego napięcia oraz wybudowanie osiedla robotniczego. Dla dużych budów często odległości od miejsca zamieszkania pracowników są duże. Przez to wzrastają koszty transportu i może być on bardziej kłopotliwy.[segregator uprawnienia budowlane]

Brak środków łączności
Brak środków łączności

Siłownie derywacyjne

Jeżeli budowana siłownia ma charakter derywacyjny i długość jej derywacji jest większa niż kilometr to lepiej jest wykonać dwa stałe place budowy. Jeden z nich powinien znajdować się przy budowli piętrzącej. Drugi natomiast umieszcza się bezpośrednio przy siłowni. Trasa derywacji, która łączy obydwa te obiekty musi zostać dokładnie rozpatrzona. Dla kanałów otwartych, które posiadają ubezpieczone stoki i dno wykonane z elementów prefabrykowanych pracę można sprowadzić jedynie do dostaw i ułożenia prefabrykatów.[akty uprawnienia budowlane] Jeżeli dana konstrukcja posiada zabezpieczenie z płyt betonowych to na miejscu budowy powinny znajdować się wytwórnie do wykonywania masy betonowej. Następnie są one z nich rozwożone do odpowiednich miejsc. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie tu betoniarki samochodowej, w której podczas jazdy odbywa się proces mieszania. Dla derywacji ciśnieniowe w sztolni, która znajduje się w skale należy wybudować stację dla sprężarek, magazyn materiałów wybuchowych, warsztat remontowy narzędzi oraz pomieszczenia socjalno-bytowe. Najlepiej stosować tu sprzęt przewoźny. W tym rozwiązaniu jeden z placów zazwyczaj ma większą powierzchnię, dlatego jeżeli odległość pomiędzy nimi jest za duża najlepiej urządzenia obsługujące obywa place umieszczać na większym z nich.[uprawnienia budowlane testy]

Plac budowy dla budowli piętrzącej

W przypadku budowli piętrzącej jej plac budowy znajduje się na poziome, który jest zbliżony do poziomu istniejących już stałych mostów i dróg. W okolicy siłowni natomiast poziom ten powinien być zbliżony do poziomu podłogi hali maszyn. Nie ważne od rodzaju budowli, ale teren pod plac budowy powinien posiadać niewielki spad. Taka sytuacja ułatwia rozplanowywanie składowisk, magazynów oraz tras komunikacyjnych które będą znajdować się na placu. Ułatwia to również odprowadzanie wód opadowych. Jeżeli dana budowla piętrząca przegradza rzekę, to należy zapewnić przepuszczanie wody pochodzącej z tej rzeki. Trzeba mieć na uwadze, że przepływ w rzekach może być różny. W przybliżeniu można określać go przy wykorzystaniu danych hydrograficznych. Są w nich umieszczone informację o rozkładzie stanów wody.[uprawnienia budowlane]

Lokalizacja wytwórni masy betonowej

Wytwórnia masy betonowej nie powinna znajdować się w pobliżu siłowni. Jest to spowodowane tym, że niezależnie od sposobu dostawy oraz wyładowania cementu może dochodzić do większego lub mniejszego jego rozkurzenia. Co za tym idzie dochodzi do zapylenia cementem powietrza. Jest to niepożądane zjawisko, ponieważ może szkodzić urządzeniom elektrycznym siłowni podczas jej montażu oraz eksploatowaniu. Do takiej sytuacji dochodzi głównie podczas uruchamiania i przekazywania do eksploatacji wybranych agregatów należących do siłowni etapami.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com