fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Błędy projektowe

Zarówno rozbudowę, jak i przebudowę należy robić zgodnie z wcześniej przygotowaną dokumentacją. Wszystko zależy od wielkości robót. Jeżeli chodzi o coś mniejszego, nieskomplikowanego to w zupełności wystarczy opis techniczny w projekcie. Można to wykorzystywać jako wytyczne dla wykonawstwa. Z kolei w przypadku czegoś większego konieczne jest opracowanie instrukcji roboczej lub nawet projektu organizacji robót (uprawnienia architektoniczne 2021).

Błędy projektowe

Dlaczego niekiedy konieczne jest wzmocnienie konstrukcji w przemysłowych budowlach? Mają na to wpływ różne przyczyny, m.in.:

– zwiększanie obciążeń zmiennych i stałych,

– stwierdzone błędy projektowe lub wykonawcze,

– uszkodzenia nośnych elementów konstrukcji,

– zmiana warunków posadowienia budowli,

– użytkowanie budowli odmienne od przewidywanego w projekcie.

Przyczyny wymienione wyżej także mogą wystąpić w powszechnym budownictwie. Jednak ich skutki są bardziej niebezpieczne w budowlach przemysłowych (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania). Jest to spowodowane m.in.:

– dużym zmiennym obciążeniem,

– większą rozpiętością przekryć dachowych i stropowych,

– dynamicznym oddziaływaniem,

– agresywnym działaniem na fundamenty i części podziemne wód gruntowych, które są zanieczyszczone ściekami

– brakiem usztywnienia konstrukcji budynków ścianami wewnętrznymi na działanie sił poziomych,

– stosowaniem nowych, czasami eksperymentalnych rozwiązań konstrukcyjnych,

– utrudnionymi warunkami wykonawstwa,

– szkodliwością wpływów termicznych i chemicznych, które pochodzą z procesów produkcji lub użytkowania obiektu.

Wyżej wymienione błędy mogą być spowodowane pomyłkami w obliczeniach statycznych i dynamicznych. Oprócz tego do błędów zalicza się również niewłaściwe przyjęcie założeń projektowych i wyjściowych danych obliczeniowych. Poza tym istnieją błędy czy przeoczenia projektowe.

Błędy i przeoczenia projektowe

Błędy lub przeoczenia projektowe są przyczyną powstawania uszkodzeń konstrukcji. Konstrukcja ta musi być później naprawiona, wzmocniona, a czasami nawet rekonstruowana. Spowodowane to jest m.in. przez nieuwzględnienie w projekcie stanów przejściowych w trakcie realizacji budowy. Mowa tu o odmiennych schematach statycznych, obciążeniach i warunków pracy budowli. Kolejnym błędem jest niezaprojektowanie stężeń montażowych i stałych, których zadaniem jest zapewnienie stateczności konstrukcji. Warto zadbać o kompletność dokumentacji rysunkowej (zwłaszcza rysunków konstrukcyjno-roboczych). Może wystąpić awaria łańcuchowa w momencie, kiedy uszkodzi się fragment budynku na skutek przyjęcia schematu konstrukcji, które może do tego dopuścić. Dobrze jest uniknąć projektu ze skomplikowanymi połączeniami konstrukcyjnymi. Może się okazać, że będą one trudne lub niemożliwe do prawidłowego wykonania (programy do uprawnień architektonicznych).

Kolejnym błędem jest zastosowanie nieodpowiednich materiałów konstrukcyjnych i wypełniających. W efekcie mogą one wpływać na pracę konstrukcji. Warto dopilnować, żeby w projekt nanieść zabezpieczenia chroniące przed szkodliwym działaniem wilgoci, wysokich temperatur oraz wpływów chemicznych i dynamicznych na konstrukcję. Przeoczeniem można nazwać brak dokładnego rozpoznania warunków hydrogeologicznych, a także zaniechanie lub wadliwe zaprojektowanie potrzebnych dylatacji.

W przypadku nowych lub skomplikowanych rozwiązań warto zadbać o to, żeby była odpowiednia instrukcja wykonawcza lub dokładny opis techniczny. W projekcie trzeba uwzględnić odkształcenia konstrukcji czy nierównomiernie osiadania budowli.

Zmiana warunków posadowienia

Zmianę warunków posadowienia mogą wywołać:

– uszkodzenie fundamentów na skutek wad konstrukcyjnych, nierównomiernego osiadania budowli, korozji fundamentów w wyniku agresji chemicznej,

– zmiana warunków hydrogeologicznych gruntu,

– zwiększenie obciążeń fundamentów.

Uszkodzenia elementów nośnych

Uszkodzenia elementów nośnych mogą powstać przed ich wykorzystaniem. Mowa tu o błędach w produkcji, transporcie czy montażu (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne). Mogą się one uszkodzić także po zmontowaniu konstrukcji oraz na skutek eksploatacji (niewłaściwe lub nadmierne obciążenie).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com