fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bardzo często podczas zagęszczania masy betonowej stosując stoły wibracyjne dochodzi do niedopatrzeń. Są one głównie spowodowane niewłaściwym przytwierdzeniem formy do powierzchni stołu. Powstają wtedy luzy tłumiące drgania oraz zmniejszające w widoczny sposób efektywność wibracji. Przykładowo w małych elementach takich jak pustaki czy bloczki formy w zasadzie nie są przymocowane. Elementy te dociska się jedynie ich własnym ciężarem. W tej sytuacji zaleca się przytwierdzanie ich na czas wibracji do powierzchni stołów. Używa się do tego elektromagnesów. Taki zabieg wymaga jednak zwiększenia ciężaru samych form.[segregator uprawnienia budowlane]

Błędy podczas zagęszczania masy
Błędy podczas zagęszczania masy

Przebieg twardnienia betonów

W przypadku betonów lekkich o strukturze zwartej oraz półzwartej przebieg ich twardnienia jest podobny do betonów zwykłych. Decydujące znaczenie ma tutaj przebieg procesu hydratacji cementu. Proces ten jest analogiczny do betonów wykonywanych z innych kruszyw naturalnych. Czasami można spotkać się z poglądem, że struktura porowata ziarn kruszywa stwarza korzystne warunki dla akumulacji wody w porach. Woda ta następnie ułatwia dalszy przebieg procesu twardnienia.[uprawnienia budowlane testy] Pogląd ten nie znalazł jednak potwierdzenia doświadczalnego. Do dzisiaj nie zostało potwierdzone, aby stopień hydratacji dla poszczególnych ziarn cementu był większy niż obserwuje się w przypadku innych betonów. W przypadku betonów o strukturze zwartej oraz półzwartej szybkość twardnienia w terminie do 28 dni jest orientacyjnie przyjmowana jak w przypadku betonów zwykłych. W późniejszych terminach, czyli po upływie 28 dni można zaobserwować dalszy przyrost wytrzymałości. Po upływie 90 dni wartość ta wynosi 30-50%. W niektórych przypadkach może osiągnąć nawet 80% wytrzymałości 28-dniowej. Zjawisko to można zauważyć głównie w betonach wielkopiecowych żużli granulowanych oraz w betonach, które są wykonywane z dodatkiem popiołów lotnych.[akty uprawnienia budowlane]

Przyrost wytrzymałości

Kolejne przyrosty wytrzymałości po upływie 28 dni tłumaczy się ujawnianiem się ukrytych własności hydraulicznych frakcji pyłowych samego kruszywa oraz ewentualnie występujących dodatków mikrowypełniaczy. Własności te najczęściej występują pod wpływem działania czynników aktywujących. Takimi czynnikami może być na przykład jon OH, który powstaje podczas procesu hydratacji cementu. Innymi czynnikami są jony SO4. Gdy po upływie 90 dni dochodzi do dużego przyrostu wytrzymałości to zazwyczaj spowodowane jest to często wznawianymi propozycjami, by w betonach lekkich jako miarodajną wytrzymałość podawać wytrzymałość na ściskanie po upływie 90 dni. W betonach jamistych wzrost wytrzymałości jest znacznie szybszy.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Zalecenia dotyczące twardnienia masy betonowej

Przez pierwsze 7 dni twardnienia betonu zalecane jest, żeby elementy betonowe były przechowywane w odpowiednich warunkach. Najważniejsza jest tu kwestia dobrania wymaganej wilgotności. Można ją uzyskać poprzez częste polewanie tych elementów wodą. Ma to duże znaczenie przede wszystkim w okresie letnim. W tym czasie ważna jest jego ochrona przed zbyt dużym wysuszeniem. Po upływie 7 dni beton twardnieje. Odbywa się to w warunkach powietrzno-suchych.[uprawnienia budowlane]

Wilgotność betonu

Wilgotność samego betonu powinna być wystarczająca, żeby zapewnić odpowiednie warunki twardnienia. Sam proces uwodnienia dla poszczególnych składników cementu po tym czasie może być uznany za zakończony. Decydującą rolę wykazują tu zjawiska wytrącania się kryształów oraz tworzenia pilśni krystalicznej. Również znaczenie ma przechodzenie fazy prawie amorficznej do bardziej uporządkowanej budowy wewnętrznej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com