fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Betony kruszywowe charakteryzują się znacznym ciężarem. Z tego powodu najlepiej nadaje się on do stosowania w przegrodach izolacyjnych. Dla ciężaru objętościowego wynoszącego 1200-1800 kg/m3 grubość pojedynczej przegrody ściennej pomiędzy mieszkaniami powinna odpowiadać charakterystyce normowej. Jej grubość musi być jednak znaczna i wynosić od 18 do 30 centymetrów. Przegrody posiadające wypełniacze w formie żużla paleniskowego w celu uzyskania charakterystyki izolacyjności właściwej, która będzie odpowiadać R48 powinny mieć 25-30 centymetrów grubości. Stosowanie żużla granulowanego wpływa pozytywnie na własności akustyczne przegród żużlobetonowych. Średnio poprawia on te własności o 2-4 dB.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Betony kruszywowe
Betony kruszywowe

Pojedyncze przegrody

Lepsze od poprzednio wspomnianych własności izolacyjne uzyskuje się poprzez stosowanie pojedynczych przegród betonowych wykonanych ze spiekanych popiołów lotnych. Badania na ten temat zostały już dawno przeprowadzone w Czechosłowacji. Dla grubości przegrody wynoszącej 20 centymetrów uzyskano charakterystykę akustyczną izolacyjności właściwej, która odpowiadała charakterystyce normowej R48. Pojedyncze przegrody można również wykonywać z betonu keramzytowego. Mają one lepsze właściwości od przegród do wykonania, których zastosowano żużlobeton. Już dla grubości wynoszącej 20 centymetrów charakterystyka akustycznej izolacyjności właściwej dla przegrody wykonanej z keramzytobetonu jest równa charakterystyce R48.[uprawnienia budowlane]

Przegrody podwójne

Lepszą izolacyjność uzyskuje się poprzez stosowanie przegród podwójnych. Budynki wykonywane z elementów wielkoprzestrzennych posiadają szczególnie dużą wartość izolacyjności. Jest to spowodowane mniejszym wpływem przenoszenia bocznego. W przypadku przegrody zrobione z płyt żebrowych z betonu keramzytowego jej bardzo duża izolacyjność jest spowodowane współpracą całego elementu przestrzennego. Dzięki takiej współpracy zapewniony jest korzystniejszy rozkład charakterystycznych częstotliwości koincydencji. Również powoduje zmniejszenie dźwięku drogami bocznymi. Każde z pomieszczeń posiada niezależne przegrody, które są całkowicie od siebie izolowane. Odbywa się to poprzez przestrzeń powietrzną i przekładki wykonane z materiałów sprężystych.[uprawnienia budowlane testy]

Przegrody z betony perlitowego

W tej części przedstawione zostaną charakterystyki akustycznej izolacyjności właściwej dla przegród pojedynczych i podwójnych wykonanych z betonu perlitowego. Na podstawie wykresów tych przegród można zauważyć, że posiadają one gorsze właściwości izolacyjne od dźwięków powietrznych niż przegrody wykonane z keramzytobetonu. Jest to spowodowane głównie większą porowatością struktury. Betony komórkowe posiadają mały ciężar oraz dużą porowatość. Z tego powodu nie należą do najlepszych materiałów służących do konstruowania ścian, które charakteryzowałyby się dużą izolacyjnością.[akty uprawnienia budowlane]

Izolacyjność przegród

Pojedyncze przegrody wykonane z gazobetonów mają średnią akustyczną izolacyjność właściwą na poziomie 35 dB. Inne betony komórkowe takie jak pianobetony, które również są wykorzystywane do budowy przegród mają własności izolacyjne zbliżone do własności gazobetonów. O wartości izolacyjności przegród zrobionych z betonów komórkowych decyduje ciężar oraz porowatość. Im większy ciężar i mniejsza porowatość tym przegrody posiadają większą izolacyjność.[segregator uprawnienia budowlane]

Betony z wypełniaczami organicznymi

Betony posiadające wypełniacze organiczne można stosować do budowy przegród izolacyjnych. Mogą być one pojedyncze lub podwójne wykonane z płyt czasami pustaków. W przypadku budowania pojedynczej przegrody wykonanej z płyt betonowych z wypełniaczami organicznymi efektywna izolacyjność akustyczna zazwyczaj nie przekracza charakterystyki R35. Z tego powodu nie mają one dużego znaczenia w kwestii izolacji akustycznej. Lepsze wyniki oraz takie, które są już zadowalające uzyskuje się stosując przegrody podwójne.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com