fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badanie iłów zanieczyszczonych organicznymi substancjami

Chcąc dokonać oceny, jak wpływają organiczne zanieczyszczenia na grunt z iłu, przeprowadza się szereg laboratoryjnych badań. Mają one miejsce na bazowym gruncie mineralnym, jakim jest ił z piaskiem, który sztucznie zanieczyszcza się organiczną substancją, jaka pochodzi z oczyszczalni ścieków. Oznaczając granulometryczny skład spoistego gruntu przeprowadza się areometryczną analizę oraz analizę sitową. Podczas badań bardzo charakterystycznym czynnikiem jest barwa gruntu. Im więcej dodano organicznej substancji, tym kolor gruntu stawał się ciemniejszy. Jednak zjawisko to nie jest zasadą. Wpływ na to ma rodzaj zastosowanych zanieczyszczeń, czas istnienia zanieczyszczeń, jak i sam grunt. uprawnienia budowlane testy

Badanie iłów zanieczyszczonych organicznymi substancjami
Badanie iłów zanieczyszczonych organicznymi substancjami

Przeprowadzenie badania ściśliwości

Organiczne grunty cechują się wysokim stopniem odkształcalności, co podczas projektowania fundamentów będzie powodować podwyższone osiadanie. Chcąc oznaczyć zmienność cechy odkształcalności przeprowadza się trzy serie edometrycznych badań. W każdej z próbek znajdować powinny się inne zawartości Iom. Jest to odpowiednio 2,63%, 3,63% i 6,22%. Dla każdej serii zbadano trzy próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zawartość organicznych części negatywnie wpływa na sztywność gruntu. Wpływ ten różni się pomiędzy zakresem pierwotnym oraz wtórnym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dla wtórnego zakresu zaobserwowany został dużo większy spadek w sztywności gruntu. Taki trend z pewnością to nie przypadek, gdyż pojawił się on w każdym z przeprowadzonych testów. ( uprawnienia budowlane )

Różnice w granulometrycznym składzie

Przeprowadzona analiza areometryczna pokazała, że pomiędzy próbkami i różnych zawartościach organicznych części nie ma dużych różnic w składzie granulometrycznym. W związku z przeprowadzoną analizą uziarnienia każda z próbek gruntu zaklasyfikowana została zgodnie z trójkątem ISO. Badając z kolei granice konsystencji został stwierdzony mocny wpływ organicznego zanieczyszczenia na grunt. Zarówno jedna, jak i druga granica przesuwa się w kierunku większej wilgotności. Duży wpływ zaobserwowano też na granicę związaną z plastycznością, co sprawia, że wskaźnik plastyczności uległ zmianie z 13% na 11%, czyli z gruntu średnio spoistego na grunt średnio spoisty, graniczący z mało spoistym. uprawnienia budowlane koszt

Wyniki z przeprowadzonej analizy gruntu

Jak widać powyżej problematyka związana z projektowaniem fundamentów na gruntach, jakie są organicznie zanieczyszczone w oparciu o badania, jest bardzo ważna dla projektanta. Przeprowadzone badania wskazały negatywne działanie na grunt organicznych zanieczyszczeń. Wykazane różnice sięgają tu do kilkadziesiąt procent, więc są one duże i nie da się ich pominąć. Mogą one powodować błędne rozpoznanie gruntu podczas makroskopowych badań, jak i przeszacowanie wytrzymałości gruntu związanej ze ścinaniem. Ma to znaczenie w zastosowaniach praktycznych. Takie zjawisko wymaga przeprowadzenia wielu badań, jakie znacznie wykraczają poza studium wstępne. uprawnienia budowlane segregator

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com