fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania elementów gazobetonowych zostały przeprowadzone na elementach, których przekrój miał wymiary 12×24 centymetry i rozpiętość 3 metrów. Elementy te były wykonywane w technologii BLB i PGS na bazie popiołów lotnych. Należy mieć na uwadze, że mniejsze wartości \’d otrzymane zostały dla technologii PGS. Świadczy to o większej odkształcalności betonu podczas tej technologii. Wilgotność pomieszczenia, w których wykonywano badania waha się w granicach 85% dla temperatury wynoszącej 18-22°C. Dla takich samych warunków przeprowadzono również badania ugięć belek, które wykonane były z kruszywa Knurów. Przekrój badanych elementów był pełen i miał wymiary 10×15 centymetrów oraz rozpiętość 3 metrów. Elementy były zbrojone stalą gładką.[segregator uprawnienia budowlane]

Badania elementów gazobetonowych
Badania elementów gazobetonowych

Płyty dwuwarstwowe i trójwarstwowe

W przypadku analizowania płyt dwuwarstwowych, w których dolna warstwa jest robiona z zaprawy cementowej lub zwykłego betonu wartość obliczana jest z innego wzoru. Wzór ten musi uwzględniać pracę na rozciąganie jedynie warstwy dolnej. Ramię sił wewnętrznych natomiast jest obliczana tak jak dla przekroju jednolitego, który wykonany jest z betonu warstwy górnej. Pomija się tu cechy fizyczne betonu występującego w dolnej warstwie. W trójwarstwowych płytach grubość warstwy górnej zazwyczaj jest większa od wysokości strefy ściskanej przekroju.[egzamin na uprawnienia budowlane] Z tego powodu ramię sił wewnętrznych może być obliczane dla przekroju jednolitego wykonanego z górnej warstwy betonu. Podczas analizowania tych płyt większe różnice można zauważyć w obciążeniach, które działają krótkotrwale.

Inne metody obliczania ugięcia

Oprócz metody obliczania ugięć elementów wykonanych z żelbetu pod działaniem obciążenia długotrwałego znane są również inne metody. Należą do nich między innymi metoda Ulickiego, Leonhardta, Yu-Wintera czy Kuczyńskiego. Metody te posiadają jednak wadę, która tworzy przeszkodę w ich wykorzystaniu. Jest nią brak bliższych danych dotyczących parametrów liczbowych występujących w konkretnych wzorach.[akty uprawnienia budowlane]

Badania wielkości ugięć płyt z betonów lekkich

Badania wielkości ugięć płyt wykonanych z betonów lekkich dały ciekawe wyniki. Są one przytaczane przez wielu autorów. Nie wszyscy z nich jednak analizują te wyniki pod kątem zgodności z obliczeniami teoretycznymi. Rozrzuty w wynikach badań ugięcia płyt wykonanych z betonów lekkich są stosunkowo duże.[uprawnienia budowlane] Spowodowane jest to większą niejednorodnością cech fizycznych niż w przypadku betonu zwykłego oraz posiadają większych wpływ czynników ubocznych takich jak sposób zagęszczania, warunki dojrzewania czy wilgotność płyty w momencie badania. Wielkość wyników tych badań dotyczy elementów, które były obciążone krótkotrwale. Trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze wyniki są porównywalne w sposób bezpośredni. Niektórzy autorzy podają wartości po upłynięciu 5 minut, a inni po 10 od momentu przyłożenia obciążenia. Można spotkać się również z wartościami po upłynięciu kilku godzin.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Ugięcie doraźne

Ugięcie doraźne, czyli takie, gdzie dochodzi do bezpośredniego przyłożenia obciążenia nie może być utożsamiane z ugięciem występującym pod obciążeniem krótkotrwałym. Jest to spowodowane istniejącymi w betonie opóźnieniami w odkształceniu sprężystym. Obciążenie krótkotrwałe to takie, gdzie uwzględnia się stan, który występuje dopiero po upłynięciu kilku godzin. Chodzi konkretnie o moment stabilizacji stanu przemieszczeń. Różnice w obydwu tych ugięciach mogą wynosić nawet do 30%.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com