Uprawnienia budowlane praktyka

Planujesz w najbliższym czasie zdobyć uprawnienia budowlane? Czy wiesz jakie czekają nas zmiany? Sprawdź czy okres trwania Twojej praktyki zawodowej jest wystarczający…

praktyka uprawnienia zmiany 2017

Jak zmieni się okres praktyki zawodowej?

Do przystąpienia do egzaminu na uprawienia budowlane konieczna jest możliwość wylegitymowania się właściwym, określonym przez prawo, czasem spędzonym na zdobywaniu kompetencji. Taka praktyka jest niezbędna do zdobycia kompleksowego doświadczenia w wybranej przez siebie specjalizacji, pojęcia wiedzy teoretycznej i przyswojenia nowych umiejętności. Tylko takie przysposobienie zawodowe może stanowić gwarancję odpowiedniego przygotowana do profesjonalnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji. Istnieje jednakże projekt zmian, które mają nastąpić i być może poprzednio przyjęty wymagany okres praktyki zostanie przedłużony.

W związku z zamierzeniem wprowadzenia Ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych zmianie ma ulec okres praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych. Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące praktyki zawodowej dla poszczególnych rodzajów uprawnień.

Przy wymaganym ukończeniu studiów dodano dopisek „ i tytułu magistra inżyniera” orazi tytułu magistra inżyniera” co stanowi jedynie zmianę formalną. Ważną zmianą jest natomiast wydłużenie czasu praktyki przy sporządzeniu projektów i czasu praktyki na budowie.

 

  1. PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

JAK BYŁO

JAK BĘDZIE

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

a) ukończenia studiów drugiego stopnia i tytułu magistra inżyniera na kierunku  odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

 

2. PROJEKTOWANIE W OGRANICZONYM ZAKRESIE

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) ukończenia:

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

a) ukończenia:

– studiów pierwszego stopnia i tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

– studiów drugiego stopnia i tytułu magistra inżyniera na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

 

3. KIEROWANIE ROBOTAMI BEZ OGRANICZEŃ

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

a) ukończenia studiów drugiego stopnia i tytułu magistra inżyniera lub pierwszego stopnia i tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia odpowiednio dwuletniej lub trzyletniej praktyki na budowie;

 

4. KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) ukończenia:

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub

– studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

b) posiadania:

– tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo

– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

– w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności,

c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,

– trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie,

– czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;

a) ukończenia:

– studiów drugiego stopnia i tytułu magistra inżyniera na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub

-studiów pierwszego stopnia i tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub

– studiów pierwszego stopnia i tytułu inżyniera na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

b) posiadania:

– tytułu zawodowego technika lub

– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym  na poziomie technika,

c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

dwóch lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,

– trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie,

– czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;

 

5. PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

a) ukończenia studiów drugiego stopnia i tytułu magistra inżyniera na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

 

6. PROJEKTOWANIE I KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE

JAK BYŁO JAK BĘDZIE
a) ukończenia:

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

a) ukończenia:

– studiów pierwszego stopnia i tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim dla  danej specjalności lub

– studiów drugiego stopnia i tytułu magistra inżyniera na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Przedstawione wyżej zmiany mają jedynie charakter poglądowy (oparte są o PROJEKT ustawy). Ich wprowadzenie jest aktualnie na etapie uzgodnień i zgłoszeń.

Projekt Ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych znajdziesz TUTAJ

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *