fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykaz aktów prawnych dla specjalności architektonicznej

Co zawiera wykaz przygotowany na sesję grudzień 2023?

wykaz aktow architektura grudzien 2023

W artykule znajdziesz:

Czym jest wykaz aktów prawnych?

Wykaz przepisów dla architektów

Przed każdą sesją egzaminacyjną na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej publikuje Wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje kandydatów przystępujących do egzaminu. 

Na sesję egzaminacyjną dla której egzamin odbędzie się  1 grudnia 2023r. wykaz został opublikowany na stronie Izby Architektów RP w dniu 27 września 2023 r. Wykaz przepisów obejmuje ustawy i rozporządzenia regulujące proces budowlany. 

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminów Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek publikowania wykazów aktów prawnych na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu pisemnego. 

Co zawiera wykaz aktów prawnych?

Co zawiera wykaz przepisów

Opublikowany na sesję grudzień 2023 wykaz przepisów to zestawienie 57 aktów prawnych, czyli ustaw i rozporządzeń. 

Dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych przygotowany jest dokładnie ten sam zestaw przepisów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w zależności od tego czy kandydat stara się o uprawnienia projektowe, wykonawcze, bez ograniczeń czy ograniczone jedne akty będzie musiał znać szczegółowo, a dla innych wymagana jest tylko wiedza ogólna. Informacja na ten temat jest oznaczona pod nazwą danego aktu prawnego za pomocą liter:

  • S – znajomość szczegółowa, – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest dokładna znajomość całości przepisów tego aktu z umiejętnością ich zinterpretowania.
  • O – znajomość ogólna – oznacza, iż wymagane jest wykazanie się ogólnym rozeznaniem w danym akcie prawnym oraz umiejętnością posługiwania się nim w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.
 

Wykaz obejmuje jedynie specjalność architektoniczną, czyli kandydatów zrzeszanych przez Izbę Architektów RP. Dla pozostałych specjalności (w tym konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, mostowej, drogowej itd.) wykaz publikowany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa – SPRAWDŹ

wykaz aktów architektura 2023_1

Podstawa prawna

Wykaz aktów prawnych publikowany jest na podstawie dwóch podstawowych przepisów:

  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
  • Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Pobierz wykaz przepisów - sesja grudzień 2023

Wykaz przepisów

W dniu 29.03.2023r. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  opublikowała wykaz aktów prawnych przepisów, których znajomość będzie obowiązywała kandydatów na egzaminie w grudniu 2023 r. 

Sprawdź jakie są to akty prawne:

wykaz aktów architektura 2023

Jakie są zmiany w stosunku do poprzedniego wykazu?

Zmiany w wykazie aktów prawnych

Każda sesja egzaminacyjna pociąga za sobą pewne zmiany w aktach prawnych. Niekiedy są one znaczące, czasami zaś ledwie odczuwalne.

W wykazie przygotowanym na grudzień 2023 główne zmiany polegały na aktualizacji aktów w stosunku do poprzedniego wykazu. 

Ilość aktów nie uległa więc zmianie. Natomiast warto zwrócić uwagę na to że 3 akty mają nową datę – 2023 r w nazwie.

Jeśli chcesz mieć pewność, że uczysz się z materiałów uwzględniających wymagane zmiany koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą, w tym z segregatorem z aktami prawnymi.

Jak przygotować się do egzaminu pisemnego

Nie trać czasu i zacznij naukę już dziś

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com