fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Wykaz aktów prawnych – architektura grudzień 2022

Wykaz aktów prawnych dla specjalości architektonicznej

Co zawiera wykaz przygotowany na sesję grudzień 2022?

wykaz aktów architektura 2022

W artykule znajdziesz:

Czym jest wykaz aktów prawnych?

Wykaz przepisów dla architektów

Przed każdą sesją egzaminacyjną na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej publikuje Wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje kandydatów przystępujących do egzaminu. 

Na sesję egzaminacyjną dla której egzamin odbędzie się  2 grudnia 2022r. wykaz został opublikowany na stronie Izby Architektów RP w dniu 1 października 2022 r. Wykaz przepisów obejmuje ustawy i rozporządzenia regulujące proces budowlany. 

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminów Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek publikowania wykazów aktów prawnych na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu pisemnego. 

Co zawiera wykaz aktów prawnych?

Co zawiera wykaz przepisów

Opublikowany na sesję grudzień 2022 wykaz przepisów to zestawienie 57 aktów prawnych, czyli ustaw i rozporządzeń. 

Dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych przygotowany jest dokładnie ten sam zestaw przepisów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w zależności od tego czy kandydat stara się o uprawnienia projektowe, wykonawcze, bez ograniczeń czy ograniczone jedne akty będzie musiał znać szczegółowo, a dla innych wymagana jest tylko wiedza ogólna. Informacja na ten temat jest oznaczona pod nazwą danego aktu prawnego za pomocą liter:

  • S – znajomość szczegółowa, – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest dokładna znajomość całości przepisów tego aktu z umiejętnością ich zinterpretowania.
  • O – znajomość ogólna – oznacza, iż wymagane jest wykazanie się ogólnym rozeznaniem w danym akcie prawnym oraz umiejętnością posługiwania się nim w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.
 

Wykaz obejmuje jedynie specjalność architektoniczną, czyli kandydatów zrzeszanych przez Izbę Architektów RP. Dla pozostałych specjalności (w tym konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, mostowej, drogowej itd.) wykaz publikowany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa – SPRAWDŹ

 

wykaz aktów prawnych architektura

Podstawa prawna

Wykaz aktów prawnych publikowany jest na podstawie dwóch podstawowych przepisów:

  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
  • Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Pobierz wykaz przepisów - sesja grudzień 2022

Wykaz przepisów

W dniu 01.10.2022r. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  opublikowała wykaz aktów prawnych przepisów, których znajomość będzie obowiązywała kandydatów na egzaminie w grudniu 2022 r. 

Sprawdź jakie są to akty prawne:

 
wykaz aktów dla architektów grudzień 2022

Jakie są zmiany w stosunku do poprzedniego wykazu?

Zmiany w wykazie aktów prawnych

Każda sesja egzaminacyjna pociąga za sobą pewne zmiany w aktach prawnych. Niekiedy są one znaczące, czasami zaś ledwie odczuwalne.

W wykazie przygotowanym na grudzień 2022 usunięto jeden z aktów prawnych, a mianowicie chodzi o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.124, ze zm.)”. Akt ten znajdował się w wykazie pod pozycją numer 17 i jest obecnie uchylony. Zastąpiono go natomiast innym rozporządzeniem: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)”.

Ilość aktów nie uległa więc zmianie. 

Ponadto aktualizacji uległa część pozostałych aktów prawnych. W tym najważniejszy – Uprawa Prawo budowlane. Część zmian, które opublikowane zostały 7 lipca 2022 r., weszła z życie na przełomie lipca / sierpnia i obowiązuje kandydatów starających się o uprawnienia przy najbliższej sesji egzaminacyjnej.  Należy jednak uważać, ponieważ niektóre zmiany wejdą w życie dopiero po upływie 6 miesięcy od ich ogłoszenia lub w styczniu 2023r.

Jeśli chcesz mieć pewność, że uczysz się z materiałów uwzględniających wymagane zmiany koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą, w tym z segregatorem z aktami prawnymi.

Jak przygotować się do egzaminu pisemnego

Nie trać czasu i zacznij naukę już dziś

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.