fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Wiatroizolacja przy fasadach wentylowanych

Chcąc zapobiec negatywnym wpływom pochodzącym od konwekcji wilgoci na cieplną izolacyjność w konstrukcji wentylowanej fasady, ważna staje się wiatroizolacja.  (uprawnienia budowlane kontakt) Pozwoli ona zapewnić konstrukcji odpowiedni poziom przepuszczalności wodnej pary. Materiał do wykonania wiatroizolacji dobiera się tak aby był on zgodny z obowiązującymi wymogami związanymi z pożarowym bezpieczeństwem. W świetle przepisów ma to bardzo duże znaczenie mając do czynienia z wysokimi budynkami. Wiatroizolację niekiedy wykonuje się z płyt z kamiennej wełny. Konstruktorom w związku z tym poleca się niepalne oraz pokryte warstwą szklanego włókna płyty pochodzące z serii PAR0C Cortex albo PAEOC WAS. Pierwsze z rozwiązań stosuje się w dwuwarstwowych systemach oraz w jednowarstwowych, gdy płytowa powierzchnia ma kontakt z wentylacyjną szczeliną znajdującą się pod fasadą. Drugie rozwiązanie natomiast stosuje się w sytuacji, gdy mamy zewnętrzną warstwę w systemie dwuwarstwowej izolacji i łączy się ją z inną warstwą termicznej izolacji.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Wiatroizolacja przy fasadach wentylowanych
Wiatroizolacja przy fasadach wentylowanych

Opór dla powietrza

Opór związany z przepływem powietrza jest wymagany dla izolacyjnej warstwy i zależy on od prędkości związanej z przepływem powietrza, jak i od powietrznej przepuszczalności materiału. Ścianę można zaprojektować jako ścianę bez wentylacji, ze słabym rodzajem wentylacji, bądź też z wysokim poziomem wentylacji. Chcąc określić rodzaj wiatrochronnej warstwy należy wybrać jeden z właściwych poziomów wentylacji, kiedy mamy możliwość należy zmierzyć albo obliczyć wentylacyjne otwory. Następnie z dostępnych tabel trzeba odczytać minimalny zalecany opór powietrza wiatroizolacyjnego materiału.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Współczynnik przenikania ciepła

Koniecznym działaniem jest sprawdzenie wymaganej wartości związanej ze współczynnikiem przenikania ciepła w przegrodzie i dobranie na tej podstawie ocieplenia o odpowiedniej grubości. Na tym etapie można zdecydować, czy zastosuje się montaż dwóch izolacyjnych warstw o różnych poziomach oporów przepływu powietrza, czy też wiatroizolacja będzie częścią termicznej izolacji. W ostatnim etapie należy zweryfikować opór związany z przepływem powietrza dla izolacji głównej, i na tej podstawie podejmuje się decyzję czy dodatkowa wiatroizolacyjna warstwa jest potrzebna. Ważne jest to, że kiedy produkt posiada opór powietrznego przepływu mniejszy od 17 kPa s m/m3, w takiej sytuacji zawsze chroni się go produktem, który posiada odpowiednio wysoki opór przepływania powietrza.  (uprawnienia budowlane program) 

Projektowanie wentylowanej fasady

Wykonując projekt fasady wentylowanej konstruktor musi pamiętać o warunkach, jakie są indywidualne, które pojawiają się w miejscu jej wykonania. Przede wszystkim zalicza się do nich wiatrowe obciążenie, a niekiedy też poziom natężenia ruchu przechodniów niedaleko elewacji. Kształty budynku, które są niekiedy nietypowe, a także bliskie posadowienie w pobliżu innych obiektów stanowi podstawę do przeprowadzenia tunelowych badań. Na ich podstawie określa się wartość wiatrowych obciążeń. W takim wypadku korzysta się z aktualnych obciążeniowych map, jakie wskazane są w załączniku krajowym do EUROKOD. Stosuje się także odpowiednie obliczeniowe metody.  (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.