fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces wbudowania masy betonowej polega na rozścieleniu świeżo przygotowanej masy betonowej na wcześniej przygotowanym podłożu nawierzchni oraz jej zagęszczeniu (egzamin na uprawnienia budowlane). Prace, które dotyczą procesu wbudowania masy betonowej powinno się zorganizować w sposób, który uwzględnia przede wszystkim rodzaj posiadanych maszyn do produkcji, układania oraz zagęszczania masy betonowej. Na urządzenia budowy także wpływają:

– warunki miejscowe – robocze drogi dojazdowe, drogi objazdowe dla ruchu drogowego,

– zaopatrzenie w wodę,

– termin wykonania i oddania do ruchu budowanej drogi.

Wbudowywanie masy betonowej
Wbudowywanie masy betonowej

Urządzenie miejsca budowy w przypadku dowożenia gotowej masy

W jaki sposób urządzić miejsce budowy, które charakteryzuje się małym bądź średnim postępem robót, a gotowa masa betonowa jest dostarczana w kolebach kolejki wąskotorowej i jest rozścielana rozściełaczami, które są zespolone z wykańczarką? Koleby, które zawierają masę betonową warstwy górnej, muszą wjechać po przesuwnej obrotnicy na pomost roboczy. Z pomostu roboczego wyładowuje się ją bezpośrednio na zagęszczaną dolną warstwę nawierzchni. Dodatkowo pomost roboczy wraz z tarczą obrotową stopniowo przesuwa się w kierunku postępu robót.

W sytuacji, kiedy masę betonową dostarcza się przy wykorzystaniu samochodów i betoniarek samochodowych i masę rozściela się przy wykorzystaniu mechanicznych układarek, to miejsce budowy można urządzić zgodnie z innym schematem. Jednak należy pamiętać o tym, że takie urządzenie miejsca budowy nie powinno mieć miejsce w sytuacji, kiedy dodatkowo istnieje równoległa droga dojazdowa dla tych samochodów, które dowożą gotową masę betonową. Możliwe jest wówczas korzystanie z wystarczająco szerokich poboczy. Schemat takiego urządzenia miejsca budowy stosuje się przede wszystkim przy dużych postępach oraz zakresach budowy (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Urządzenie miejsca budowy w przypadku sporządzania masy betonowej na miejscu

Miejsce budowy można urządzić poprzez wykorzystanie dwóch betoniarek drogowych, które są na gąsienicowym podwoziu, a materiały składowe dowożą samochody samowyładowcze. Jest to najdogodniejszy sposób urządzenia miejsca budowy przy wykonywaniu nawierzchni na połowie szerokości jezdni.

W sytuacji, kiedy do produkcji masy betonowej niezbędne są betoniarki torowe, to dowóz materiałów masy może mieć miejsce i kolejką wąskotorową, i samochodami po poboczu drogi. 

Roboty wykończeniowe i pielęgnacyjne

Robotami wykończeniowymi i pielęgnacyjnymi są te prace, które wykonuje się przede wszystkim ręcznie. Dodatkowo trwają one sporo czasu z powodu obowiązujących przerw organizacyjnych oraz technicznych (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania).

Na roboty wykończeniowe i pielęgnacyjne składa się szereg czynności. Jednak są one na tyle proste w wykonaniu, że nie sprawiają żadnych trudności. Specjalna grupa robotników, która jest wyspecjalizowana w poszczególnych czynnościach, jest odpowiedzialna za ich wykonanie.

Projektowanie organizacji robót

Budowy nawierzchni betonowych mogły się rozwinąć przede wszystkim dzięki temu, że możliwe było zmechanizowanie prawie wszystkich procesów robót. Dzięki temu może dojść do kompleksowej mechanizacji. W efekcie może ona spowodować:

– polepszenie jakości,

– zwiększenie wydajności,

– obniżenie kosztów wykonania.

Żeby można było osiągnąć zamierzone efekty wykonawstwa robót, należy wcześniej opracować projekt organizacji robót. Taki projekt z reguły składa się z:

– dokumentacji techniczno-kosztorysowej w stadium techniczno-roboczym,

– projektu organizacji robót zgodnie z pracą równomierną,

– harmonogramu robót,

– projektu zaplecza technicznego (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com