fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustawa prawo budowlane – fundament

Ustawa prawo budowlane to ustawa będąca fundamentem dla pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Znajdziemy tam przede wszystkim dokładną definicję samodzielnej funkcji technicznej i jej podział na rodzaje. Prawo budowlane porusza też sprawę dotyczącą rzeczoznawstwa budowlanego. Z przepisów tam zawartych wynika, że uprawnienia budowlane przybierają formę decyzji administracyjnej. Do 2002r. nadawali je wojewodowie, od 2003r. zajmują się tym samorządy zawodowe architektów bądź inżynierów budownictwa. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Ustawa prawo budowlane – rodzaje samodzielnych funkcji technicznych

Do rodzajów samodzielnej funkcji technicznej zalicza się między innymi funkcję do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych. Oprócz tego możemy wybrać funkcję do kierowania budową lub do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych. W przypadku tej drugiej równocześnie pełni się kontrolę i nadzór nad wytwarzaniem wspomnianych elementów. Z samodzielną funkcję techniczną możemy wykonywać nadzór inwestorski lub kontrolować stan techniczny utrzymywanych obiektów. (uprawnienia budowlane – egzamin)

Ustawa prawo budowlane – specjalności uprawnień budowlanych

Z początku tekst ustawy przewidywał wyłącznie 5 specjalności. Z biegiem czasu zaczęło się ich pojawiać coraz więcej. I tak Izba Architektów nadaje wyłącznie uprawnienia architektoniczne, ale już izby inżynierów budownictwa mogą tych uprawnień nadać znacznie więcej. Mowa tu o specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnych i instalacyjnych. Wśród inżynieryjnych wyróżnia się specjalność mostową, drogową, hydrotechniczną, wyburzeniową i kolejową. Specjalności instalacyjne to te elektryczne, sanitarne i telekomunikacyjne. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Ustawa prawo budowlane – ustawa deregulacyjna

Co ważne, do 2014r. osoby posiadające tytuł technika budownictwa lub mistrza w zawodzie budowlanym nie mogły ubiegać się o nadanie uprawnień. Co warto dodać, inżynierowie bez tytułu magistra nie mogli uzyskać uprawnień nieograniczonych. Sytuacja na szczęście zmieniła się we wspomnianym 2014r. Wtedy pojawiła się ustawa deregulacyjna, która ułatwiła dostęp do niektórych zawodów regulowanych. To ona przywróciła możliwość zdobywania nieograniczonych uprawnień inżynierom i ograniczonych uprawnień osobom bez wyższego wykształcenia, a z odpowiednim tytułem zawodowym. Dzięki tym zmianom w Polsce przestało brakować specjalistów, ponieważ dostęp do zawodów został w znaczny sposób ułatwiony. (testy uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com