Uprawnienia budowlane – terminy egzaminów i organizacja

Uprawnienia budowlane – terminy egzaminów i organizacja

Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne odpowiadają za rozplanowanie i organizację egzaminów na uprawnienia budowlane. Wyłonione są z okręgowych izb inżynierów budownictwa. Nadawanie uprawnień budowlanych jest dwuetapowe, w skład którego wchodzi postępowanie kwalifikacyjne i egzamin.(program uprawnienia budowlane)

Godne uwagi jest to, że postępowania kwalifikacyjne i egzaminy przeprowadza okręgowa komisja kwalifikacyjna w zespołach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. W zawiązku z tym przewodniczący do postępowania kwalifikacyjnego powołuje zespoły kwalifikacyjne po 3 do 5 osób.

Przewodniczący powinien wyznaczyć od trzech do pięciu osób do zespołów egzaminacyjnych. Zespół egzaminacyjny składa się z przewodniczącego i zastępcy, członków zespołu wśród których przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane o które stara się praktykant.
Przede wszystkim przewodniczący, zastępcy i członkowie zespołu to osoby, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń i wykształcenie wyższe techniczne i wykształcenie prawnicze.(segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane wypadają dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Ustala je Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i obowiązują każdą komisję kwalifikacyjną. Za ustalenie terminu egzaminu ustnego odpowiada przewodniczący komisji.(jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Przede wszystkim informację o ustalonych terminach egzaminów ustnych przekazuje się do wiadomości w formie wybranej przez daną okręgową izbę  inżynierów budownictwa. W związku z tym taką informacje najczęściej upublicznia się na tablicach ogłoszeń i stornach internetowych okręgowej izby inżynierów budownictwa. Reasumując osoba, która została zakwalifikowana do egzaminu jest o tym poinformowana listem poleconym maksymalnie miesiąc przed wyznaczoną datą egzaminu.(materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.