fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaj transportu ciosów

Typ transportu ciosów do punktu ich naniesienia zależy w znaczącej mierze od ich wagi. Niewielkie ciosy da się przywozić na wózkach i taczkach, do tych większych używa się żurawi i wielokrążków. Można też korzystać z pojemników. Mur z ciosów stawia się zazwyczaj na równej warstwie innego typu muru, przykładowo betonu czy muru z kamienia łamanego z licówką albo bez. (uprawnienia budowlane kontakt)

Rodzaj transportu ciosów
Rodzaj transportu ciosów

Poziomy warstw nadaje się wedle rysunku, określając je na łatach kierujących albo na warstwomierzach poustawianych w narożnikach w wyróżniających się miejscach. Istotniejsze etapy odpowiedzialnych budowli, przykładowo kamienie łożyskowe, muszą zostać zatwierdzone niwelatorem. Ciosy, jakich krawędzie będą znajdować się na linii prostej układa się pod sznur, tak jak mur ceglany, ciosy na linii krzywej tworzy się według wzornika albo dokładnych obliczeń z rysunku. Rodzaj tworzenia muru w dużym stopniu zależy od wagi ciosów.

Ciężar ciosu

Ciężar ciosu jest zazwyczaj niższy niż 80 kilogramów i da się go swobodnie przenosić i przesuwać rękoma. Po skontrolowaniu pomiarów cios musi zostać prawidłowo zmoczony i oczyszczony, jeśli zachodzi taka potrzeba, bo jest brudny. Podłoże oraz powierzchnie sąsiednich ciosów muszą zostać nawilżone i czyste. Najpierw cios kładziemy na miejscu na sucho, podkładając drewniane kliny, jakie przydają się regulacji położenia ciosu i określenia grubości spoin. Poziome naniesienie ciosu wylicza się przy użyciu poziomnicy i sznura. (uprawnienia budowlane 2021)

Kiedy położenie ciosu jest już określone, ustalamy głębokość, na jaką zachodzić będą kliny pionowe i punkty klinów poziomych, podnosimy kamień i nie zabieramy klinów poziomych, nakładamy zaprawę na płaszczyznę wsporną i na płaszczyzny stykowe boczne układanego i już wcześniej ułożonego ciosu, następnie obniżamy kamień, tak, by nie zmienić położenia klinów. Później wstawiamy kliny pionowe, aby zmieniać w miarę potrzeby grubość spoin poprzecznych.

Wymiary ciosów

Wymiary ciosów określa się zazwyczaj w projekcie i planach wykonawczych, a typ obróbki napisany jest w kosztorysie i warunkach technicznych budowy. (uprawnienia budowlane program)

Wyróżniające się wiązania murów z ciosów to wozówkowe, główkowe i polskie (czyli główkowo-wozówkowe). Wiązania te pojawiają się już w najstarszych budynkach polskich z ciosów, przykładowo w kościele parafialnym w Żarnowie, lecz nie posiadają one tam żadnych cech powtarzającej się regularności warstw.

Mury z ciosów układane są najczęściej na zaprawie. Mury budynków konstrukcyjnych robi się na zaprawie cementowej 1:3, a do jakich trzeba zalewać, korzysta się z płynnej zaprawy 1:1. Żeby uchronić się od wystąpienia wykwitów na płaszczyźnie licowej ciosów z powiązaniem reakcji chemicznych pomiędzy cementem a tworzywem kamienia, ważne jest dodawanie wody zarobowej zaprawy 0,075-M),1% mydła naftenowego. Piasek w zaprawie używanej do ciosów licowych musi być jak najbardziej czysty i woda również.

Do murów nie mocno obciążonych z kamieni bez problemu wsiąkających wodę, przykładowo z wapieni, da się skorzystać z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:6. Pojawiające się możliwie w tej sytuacji niewielkie plamy na powierzchni licowej z węglanu wapnia są bardzo nie widoczne. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Niewidoczne części muru

Na takie części muru można używać kamienie, które biorą się z odpadów albo też kamienie łamane sortowane, czy warstwowe uzyskiwane z kamieniołomów.

Mury mozaikowe posiadają specyficzny wygląd dekoracyjny przez całkiem różnorodną powierzchnie. Widziane są często w Niemczech, a u nas w dzielnicach zachodnich. W Zakopanem widnieje parę takich budynków. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Ciosy i te licowe do układania w powierzchniach licowych budynków, jak i te surowe do zapełnienia środka muszą być to kamienie twarde, pod żadnym pozorem nie zwietrzałe, wytrzymałe na warunki klimatyczne, potrzebują posiadać dużą odporność, brak rys i pęknięć, różnych uszkodzeń. Ciosy licowe muszą charakteryzować się eleganckim wyglądem i odpowiednią obróbką.

Grubość spoin wspornych

Grubość spoin wspornych w murach z prawidłowych ciosów jest zazwyczaj ograniczona do 8-P-12 mm. Lepiej żeby nie przekraczała ona 12mm przez osiadanie przez obciążenia nowo zrobionej zaprawy coraz to nowymi rzędami kamieni, nie może jednak też być mniejsza niż 8mm, bo wtedy w przypadku za cienkich spoin zaprawa może nie zrobić się twarda przez brak obecności wody, w którą wsiąka kamień. Do tego w sytuacji, kiedy zaprawę umieszcza się w spoiny z boku, ciężko jest za cienką spoinę odpowiednio zapełnić. Grubość spoin pionowych w punktach równomiernie obrobionych pasów ciosu to od 5 do 8mm. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com