fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W budownictwie drogowym zastosowanie znajdują dwa sposoby sporządzania mas betonowych (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Sposób pierwszy polega na tym, że masę betonową należy sporządzić w betoniarkach ruchomych, czyli w betoniarkach torowych, na podwoziu gąsienicowym oraz samochodowym. Suche składniki są zestawiane w odpowiednich porcjach na placach składowych. Następnie są one dostarczane do betoniarek, które pracują na miejscu wbudowania bądź do betoniarek samochodowych, które są na placach składowych.

Sporządzanie mas betonowych
Sporządzanie mas betonowych

W drugim sposobie chodzi o to, że masa betonowa jest sporządzana w wytwórniach stałych, które noszą również nazwę centralnych. Stamtąd dostarcza się ją do najróżniejszych obiektów w określonym rejonie budowy.

Klasyfikacja wytwórni mas betonowych

Stałe wytwórnie mas betonowych są coraz częściej stosowane w budownictwie drogowym. Najczęściej znajdują się one w dużych miastach przy budowie węzłów drogowych oraz przy budowie lotnisk. Wytwórnie mas betonowych klasyfikuje się ze względu na:

– schemat produkcji masy betonowej,

– zestaw maszyn i urządzeń oraz sposób obudowy.

Biorąc pod uwagę układ technologiczny spotyka się wytwórnie:

– dwustopniowe – niskie,

– jednostopniowe – wysokie.

W przypadku wytwórni jednostopniowych materiały składowe należy podnieść raz do poziomu, który pozwala na to, żeby przygotować masę betonową przy transporcie materiałów do właściwych maszyn pod wpływem działania własnego ciężaru. Z kolei w przypadku wytwórni dwustopniowych materiały należy podnieść dwukrotnie. Najpierw podnosi się je do silosów, a później do dozatorów do betoniarki. Następnie przenośnik taśmowy z zasilaczem przenosi kruszywo na najwyższy poziom wytwórni. Tam rozsortowuje się je przesiewaczem na różne frakcje (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Charakterystyka wytwórni jedno- i dwustopniowych

Cechami charakterystycznymi wytwórni jednostopniowych są:

– krótszy czas trwania jednego cyklu,

– większa wydajność,

– większe możliwości mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych,

– zapotrzebowanie na wydajniejsze i bardziej kosztowe urządzenia, którymi podnosi się składniki masy betonowej,

– konieczność wyższej, kosztowniejszej obudowy.

Wytwórnie dwustopniowe posiadają takie cechy charakterystyczne:

– niska obudowa,

– mniej kosztowne urządzenia, którymi podnosi się składniki,

– łatwiejszy montaż,

– zwiększony czas cyklu produkcyjnego.

Te wady i zalety pokazują, że:

– wytwórnie dwustopniowe są lepszym wyborem w przypadku małych i średnich wydajności,

– wytwórnie jednostopniowe są bardziej racjonalne w przypadku średnich i dużych wydajności (uprawnienia architektoniczne – egzamin).

Inwentarzowe wytwórnie masy betonowej

Pośród inwentarzowych wytwórni masy betonowej można spotkać wytwórnie:

– o małej wydajności, które się łatwo przenoszą,

– o średniej i dużej wydajność, w których praca w jednym miejscu nie może być krótsza niż 2 lata.

W polskim przemyśle produkuje się małe wytwórnie, które charakteryzują się małą wydajnością na poziomie 7 m3/godz. Wytwórnia taka zbudowana jest z:

1)  zbiornika cementu, który ma pojemność 25 t oraz dozator,

2) betoniarka (500 l) o mieszaniu przymusowym,

3) łopata mechaniczna z dozatorem kruszywa,

4) ścianki, które oddzielają frakcje kruszywa.

Elementy te, oprócz ścianek, ważą razem ok. 10 700 kg. Silnik ma moc 13,8 kW. W takich wytwórniach wszystkie czynności dzieją się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Takie wytwórnie można budować jako dwustopniowe i jednostopniowe (uprawnienia architektoniczne 2021).

Lokalizując wytwórnię mas betonowych trzeba pamiętać koniecznie o tym, że maksymalna odległość wytwórni od miejsca wbudowania masy betonowej zależy przede wszystkim od:

– możliwości rozwarstwienia się masy betonowej w następstwie dłuższego transportu takiej masy,

– stratą na transport pewnej ilości czasu z dysponowanych 2 godzin (od początku wiązania).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com