fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalność inżynieryjna kolejowa bez ograniczeń

Istotnie zakres obiektów budowlanych, który obejmuje powyższa specjalność jest dość szeroki. Przede wszystkim w zakresie kolejowych obiektów budowlanych daje możliwość projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Obiekty budowlane, które obejmuje to linie i stacje kolejowe oraz bocznice kolejowe. Co więcej obejmuje również inne budowle określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym odpowiadają budowle kolejowe oraz ich usytuowanie. Oczywiście można wskazać również wyjątki (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Są nimi obiekty budowlane określone w ust. 1 pkt. 2, a także sieci, instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne. Takie urządzenia służą kolei wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i zabezpieczania. Istotnie związane z tym zapisy można odszukać w paragrafie 14 ust. 5.

Specjalność inżynieryjna kolejowa bez ograniczeń

Uprawnienia w ograniczonym zakresie

W przypadku ww. uprawnień w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych zakres projektowania nieco się różni (programy do uprawnień budowlanych). Istotnie pozwalają one na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi, jak w przypadku uprawnień bez ograniczeń. Wyjątkiem są jednak linie kolejowej, które przeznaczone są do prędkości przekraczających 200 km/h.

Uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń

W tej części skupimy się na ww. uprawieniach. Oczywiście umożliwiają one projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi (testy uprawnienia budowlane). Roboty te muszą być związane są obiektami budowlanymi w płaszczyźnie związanej z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Istotnie określają to przepisy w sprawie warunków technicznych wymaganych w przypadku budowli i usytuowania obiektów kolejowych.

Uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie

Oczywiście prawo, które dają określone uprawnienia różnią się od siebie w zależności od tego, w jakim są zakresie. Powyższe uprawnienia umożliwiają projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z obiektem budowlanym na płaszczyźnie urządzeń zabezpieczenia. Płaszczyzna musi obejmować również sterowanie ruchem kolejowym (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Istotnie wszystko powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Godnym uwagi jest fakt, iż uprawienia w ograniczonym zakresie nie dotyczą linii kolejowych w zakresie samoczynnych blokach. Co więcej dotyczy to również stacji kolejowych, na których znajduje się powyżej 50 rozjazdów (program egzamin uprawnienia 2019). Oczywiście należy pamiętać, że do takich obiektów konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień bez ograniczeń.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com