Samodzielne funkcje techniczne

Samodzielne funkcje techniczne są wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane, dzięki temu osoby te mogą samodzielnie rozwiązywać zagadnienia architektoniczne, techniczne i techniczne organizacyjne posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie fachowej oceny zjawisk technicznych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne, najczęściej są to studia wyższe oraz zrobiona praktyka zawodowa.

 Praktyka a także samo wykształcenie musi być dostosowane do stopnia złożenia i rodzaju działalności, wymogów i związanych z nią funkcji. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Zawody podlegające samodzielnym funkcjom technicznym

Zawody, które charakteryzują się samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie podlegają odpowiedzialności zawodowej.

Praca tych osób musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego, muszą oni posiadać szeroką wiedzę w tym zakresie i posługiwać się  zasadami wiedzy technicznej, starannością, dbałością organizacji pracy, a także bezpieczeństwa. Samodzielne funkcje techniczne można wykonywać na podstawie wpisu w drodze decyzji do centralnego rejestru, o którym mowa w prawie budowlanym. Niezbędne jest także członkostwo we właściwej miejscowość izby samorządu zawodowego, które jest potwierdzone i wydane przez Izbę zaświadczeniem. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Samodzielne funkcje techniczne związane są z taką działalnością jak projektowanie, sprawdzenie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej, utrzymanie obiektów budowlanych, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru, kontrola techniczna wytwarzanych elementów, kierowanie budową oraz innymi robotami budowlanymi. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej, mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejowych w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechnicznej i wyburzeniowej.

W przypadku uzyskania uprawnień budowlanych organy samorządu zawodowego są zobowiązane przekazać bezzwłocznie informacji o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.