fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Popioły lotne są dostarczane do wytwórni pneumatycznie. Powinny być one w stanie suchym. Popioły te magazynuje się w silosie. Spoiwo można dostarczać w opakowaniu wykonanym z worków papierowych lub luzem. Może być ono składowane również w silosie lub w magazynie. Składniki w tej metodzie odważa się za pomocą dozownika wagowego lub mogą być one dozowane objętościowo. Następnie są one wsypywane do mieszalnika, w którym dochodzi do mieszania trwające 3-6 minut. Gotowa masa musi mieć konsystencję ciekłą lub półciekłą. Wylewa się ją do ustawionych na wózkach lub znajdujących się w hali produkcyjnej form. W nich dochodzi do wstępnego tężenia masy. W sytuacji, gdy do masy jest dodawany środek gazotwórczy to w formach dochodzi do pulchnienia. Wstępne tężenie trwa zwykle 2-4 godziny. Wyrośnięta masa po wstępnym dojrzewaniu jest wyrównywana i przecinana ręcznie lub za pomocą odpowiednich krajalnic na elementy o odpowiednich wymiarach.

Produkcja popiołobetonów ze spoiwem wapiennym lub wapienno-popiołowym
Produkcja popiołobetonów ze spoiwem wapiennym lub wapienno-popiołowym

Naparzanie niskoprężne

Masa, która została uprzednio pocięta na bloki jest poddawana sztucznemu dojrzewaniu poprzez proces naparzania niskoprężnego. Trwa on zwykle od 20 do 22 godzin. Przestrzeń wewnątrz komory naparzalniczej powinna być połączona z atmosferą. Wykonuje się to poprzez urządzenie zabezpieczającego przed ewentualnym zbyt dużym wzrostem ciśnienia. Taki wzrost mógłby spowodować zniszczenie urządzenia oraz wypadki przy pracy. Po skończeniu cyklu obróbki termicznej zestawy wózków, na których znajdują się formy są przetaczane z komór naparzalniczych do stanowisk rozładunku. Z tego miejsca trafiają one do magazynu gotowych wyrobów. Tam dochodzi do przesychania wyprodukowanych elementów.

Ulepszenie metody produkcji spoiwa wapienno-popiołowego

Jako pewne ulepszenie metody produkcji spoiwa wapienno-popiołowego jest wprowadzenie do ciągu produkcyjnego urządzeń, których zadaniem jest wstępne przygotowane mieszanki wapna palonego i gipsu surowego. Następnie składniki te są poddawane wspólnemu przemieleniu z częścią popiołów lotnych. Taka mieszanka stanowi spoiwo wapienno-popiołowe.[uprawnienia budowlane testy] Popiół oraz gips surowy z wapnem palonym powinno dostarczać się do przemiału w stanie suchym. Przez to niezbędne jest lokalizowanie przemiałowni spoiwa blisko źródeł powstawania popiołów. Oznacza to, że powinny znajdować się one w odległości, która umożliwia ekonomiczne zastosowanie transportu popiołów. W składzie spoiwa wapienno-popiołowego mogą występować duże różnice w składzie ich receptury. Dzięki temu możliwe jest dobieranie najbardziej odpowiedniego składu, który będzie dostosowany do własności surowców. Trzeba mieć na uwadze, że im drobniejsze są popioły, tym mniejsza może być ich zawartość w składzie spoiwa.[akty uprawnienia budowlane]

Dostawa wapna palonego i kamienia gipsowego

Wapno palone i kamień gipsowy są dostarczany do stanowiska rozładowczego poprzez środki transportu kołowego. Z tego miejsca wapno oraz gips kierują się najczęściej przez przenośniki do kruszarki szczękowej lub bijakowej. Rozładunek może mieć też miejsce bezpośrednio ze środków transportowych do urządzeń kruszących. W urządzeniach tych surowiec jest przygotowywany, aby miał uziarnienie do około 5 milimetrów. Następnie kieruje się go urządzeniami transportu wewnętrznego, takimi jak przenośniki i podnośniki do silosów.[uprawnienia budowlane]

Dostawa popiołów

Z elektrowni do wytwórni spoiw popioły są dostarczane przez urządzenia transportu pneumatycznego. Nad silosami, w których gromadzone są popioły instaluje się urządzenia, których zadaniem jest oddzielenie popiołu od powietrza. W sąsiedztwie silosów instaluje się młyn kulowy. Jego zadaniem jest mielenie zmieszanych surowców na spoiwo. Tak zmielony materiał, czyli spoiwo jest opuszczany z młyna w sposób ciągły. Transportuje się go do zbiornika gotowego spoiwa.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com