fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Niespodziewana przeprowadzka

Często realizowane inwestycje w naszej okolicy dają nam dużo radości. Infrastruktura się rozwija, więc jakie można mieć powody do zmartwień? Okazuje się, że duże, ponieważ w niektórych przypadkach możemy mieć związek z własnym wywłaszczeniem. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach przebiega ten proces i jakie są zasady wywłaszczania w zwykłym trybie.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Prawa osób wywłaszczanych

Kto i kiedy może?

Jeżeli nasza nieruchomość położona jest na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jej przeznaczenie jest przewidziane na cele publiczne bądź została w stosunku do niej wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, istnieje podstawa prawna do wywłaszczenia takiej nieruchomości. Wielokrotnie powtarzana przez nas kwestia dokładnego sprawdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zakupem działki właśnie nabiera mocy. Prawo przewiduje, że wywłaszczenie nieruchomości oznacza pozbawienie albo ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Takie działanie określane jest jako wywłaszczenie w trybie zwykłym. Oczywiście może ono zostać przeprowadzone jedynie w sytuacji, w której cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Jeżeli chodzi o wywłaszczanie nieruchomości to jest to zadanie starosty. Jest to zadanie, które jest nakładane na starostę z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.   (uprawnienia budowlane program) 

Rokowania

Zanim jeszcze starosta podejmie decyzję o wszczęciu zwykłego postępowania wywłaszczeniowego powinien dokonać rokowań.  (uprawnienia budowlane 2023)  Rokowania dotyczą nabycia nieruchomości w drodze umowy. Jaki jest cel przeprowadzania takich rokowań? Przede wszystkim służą one temu, aby skłonić właściciela lub użytkownika (albo osoby, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości), aby sprzedał swoje prawo do nieruchomości, która ma być wywłaszczana. Jest to absolutnie konieczne, choć nieuregulowane prawnie działanie, które służy dobru zarówno jednej, jak i drugiej strony. Oczywiście należy także w tym zakresie uwzględnić także cenę. W niektórych przypadkach, a zwłaszcza tam, gdzie dobrze utrzymywane są stosunki pomiędzy stronami, możliwe jest zaoferowanie nieruchomości zamiennej.  (uprawnienia budowlane segregator) 

Decyzja o wywłaszczeniu

Jeżeli wszczęte zostanie postępowanie tradycyjne dotyczące wywłaszczenia, wówczas konieczne jest przeprowadzenie przez starostę rozprawy administracyjnej. Nie jest to absolutna konieczność, ponieważ dotyczy jedynie nieruchomości, które mają nieuregulowany status prawny. W takiej sytuacji nie mają także zastosowania przepisy dotyczące administracyjnej ugody. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaje wydana decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, w której między innymi ustala się wysokość odszkodowania. Nie ma w niej terminu, który dotyczyłby wydania nieruchomości Skarbowi Państwa. Jest to związane przede wszystkim z tym, że stronie przysługuje odwołanie. Tak wydana decyzja nie jest w pełni obowiązująca i ostateczna.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com