fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasada jednokierunkowości

Pralnia może być budynkiem wolnostojącym bądź pomieszczeniem w budynku, który ma inne przeznaczenie (program uprawnienia budowlane). Wszystko zależy od wielkości pralni. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest pralnia, która znajduje się w budynku jednokondygnacjowym. Pralnia, w której dziennie pierze się ok. 100 kg bielizny, powinna mieć od 30 do 50 m2 powierzchni roboczej.

Pralnia
Pralnia

Warunkiem, który trzeba spełnić, żeby dobrze zaprojektować pralnię, jest jednokierunkowość ruchu bielizny przez pralnię. Należy wówczas zaprojektować:

– wejście, którym będzie dostarczana brudna bielizna,

– wyjście, którym będzie odbierana czysta bielizna.

Ważne jest to, żeby czysta bielizna nie miała nigdzie kontaktu z brudną. Z zasadą jednokierunkowości wiąże się odpowiednia kolejność pomieszczeń i ustawienia tam maszyn i urządzeń. W pralni powinny się znaleźć:

– maszyny pralnicze wraz z kotłami do gotowania bielizny wyjątkowo brudnej,

– koryta do ręcznego prania z odpowiednią ilością wózków do przewożenia mokrej bielizny,

– kociołki do przygotowywania ługu,

– kadzie zamokowe,

– wirówki.

Pralnia w środku

Gładka bielizna, która nie ma guzików, trafia do kalandrów lub prasownic nieckowych (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). W przypadku bielizny innego rodzaju, trafia ona najpierw do suszarni, później do magla, prasowania i wykończania. Należy pamiętać o tym, że część mokra musi być oddzielona od części suchej.

Pralnice powinny znajdować się niedaleko okien. Jest to spowodowane tym, że jest tam dobre oświetlenie. Z kolei magle czy prasownice ustawiane są prostopadle do okien, żeby światło padało z lewej stronu. Pomieszczenia pralni w świetle są wysokie na 3-3,5 m. Okna powinny być podwójnie szkole i powinna być możliwość otwierania górnych nadświetli.

Z kolei podłoga w każdej części powinna wyglądać inaczej:

a) w części mokrej – powinna być twarda o chropowatej powierzchni,

b) w części suchej – podłoga powinna być drewniana lub o podobnych właściwościach.

Z kolei ściany w części mokrej powinno się pomalować farbą olejną lub wyłożyć płytkami ceramicznymi (do 1,5-2 m wysokości).

Na poniższym przykładzie można zobrazować wydajność pralni na 1000 osób. Zakłada się, że 1 osoba zużywa ok. 3 kg suchej bielizny w ciągu tygodnia. Przyjęto 5 dni roboczych. Wówczas wydajność, przy założeniu, że dzień pracy trwa 8 godzin, prezentuje się następująco:

– tygodniowa: 3000 kg suchej bielizny,
– dzienna: 600 kg,

– godzinowa: 75 kg .

Pralnie, w których będą prane materiały wykorzystywane do produkcji (tkaniny filtracyjne, ścierki, szmaty) mają za zadanie:

– oczyszczanie tych materiałów dla ponownego wykorzystania,

– uzyskanie tłuszczu, którym są nasycone.

Tłuszcz można ponownie użyć podczas produkcji.

Odtłuszczenie ma miejsce przed praniem w wirówkach. Polega to na rozgrzewaniu odwirowanego materiału przy użyciu pary. Kolejne etapy prania są zbliżone do procesu prania bielizny.

Oddziały zaopatrzenia robotniczego

Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego PKPG z dnia 28.11.1951 r. w zakładach przemysłu kluczowego można stworzyć oddziały zaopatrzenia robotniczego (O.Z.R.). Warunkami powstania są:

– zatrudnienie ponad 1000 pracowników,

– położenie z dala od ośrodków zaopatrzenia (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Działanie O.Z.R. dotyczy całej załogi zakładu pracy, w którym zorganizowano oddział. Jego działanie obejmuje prowadzenie:

a) stołówek pracowniczych i bufetów przyzakładowych:

– gdy ilość korzystających osób wynosi minimum 80 osób,

b) pomocniczych gospodarstw:
– np. ogrodniczo-warzywne, tuczu trzody chlewnej, hodowli bydła, drobiu czy królików,

– w momencie, kiedy są one podstawą zaopatrzenia stołówki,

c) punktów usługowych, które są na terenie zakładów pracy:

– np. warsztaty naprawcze obuwia, pralnie czy pracownie krawieckie,

d) sklepy przyzakładowe z artykułami spożywczymi i przemysłowymi:

– zakładane za każdym razem za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego na wniosek resortowego ministra.

Oddziały zaopatrzenia robotniczego działają na zasadzie wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego. Dyrektorowi zakładu przemysłowego podlega kierownik O.Z.R. Jest on jego zastępcą w zakresie pełnionej funkcji. Zarządy zaopatrzenia robotniczego podległe ministrowi są odpowiedzialne za:

– ogólne kierownictwo,

– koordynację,

– kontrolę O.Z.R.,

– nadzór nad działalnością O.Z.R.

O.Z.R. podlegają również kontroli:

– Państwowej Inspekcji Handlowej,

– Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

– władzom handlu i inspekcji pracy,

– kontroli społecznej (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com