fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odbiór remontowych prac

Odbiór prac powinien przebiegać w zgodnie z ustaleniami narzuconymi przez inwestora z wykonawcą. Kiedy nie ma takich ustaleń, stosuje się zalecenia ujęte w warunkach technicznych odnośnie wykonania i odbioru prac. Należy dokonać tego w oparciu o procedury i z zastosowaniem odpowiedniego pomiarowego sprzętu. Podczas całkowitego eksploatacyjnego okresu budowlany obiekt podlega w różnych stopniach remontom, odnowom czy modernizacjom. Ustawa Prawo Budowlane wskazuje, że remont to wykonanie w obiekcie budowlanym, jaki już istnieje prac budowlanych, które polegają na odtworzeniu pierwotnego stanu. Modernizacja z kolei to ulepszenie obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi aktualnie wymaganiami oraz oczekiwaniami. Mówiąc o odnowieniu, jest to wprowadzenie ulepszeń i zmian w istniejących w budynkach urządzeń, w samych budynkach oraz w budowlach. Ma to na celu doprowadzić je do zadowalającego stanu. (uprawnienia budowlane segregator)  

Odbiór remontowych prac
Odbiór remontowych prac

Dobór technologii i materiałów

Podczas przeprowadzania prac, kiedy brakuje szczegółowego projektu i wskazówek przekazanych od inwestora, wykonawca musi samodzielnie dobrać odpowiednią technologię i materiały, mimo że w umowie zawartej z inwestorem nie został przewidziane projektowe prace. Dodatkowo często ustalenia między inwestorem a wykonawcą dokonuje się w formie ustnej. Przy braku inwestorskiego nadzoru w małych budowlanych firmach podczas realizacji remontowych prac często pomija się formalności. jakie są istotne w celu potwierdzenia jakości przeprowadzanych prac. Przykładowo nie dokumentuje się poprawności przeprowadzenia znikających prac czy nie archiwizuje dokumentów, które stanowią potwierdzenie możliwości wykorzystania podczas budowy stosowanych budowlanych materiałów. (uprawnienia budowlane 2022) 

Prace remontowe

Remontowe roboty obejmują zwykle wykończeniowe elementy, i nie wiążą się z ingerencją w konstrukcję danego budynku. Przeważnie prace te dotyczą wymiany tynku, montażu bądź demontażu lekkich działowych ścian wykonanych z karton – gips, wymiany podłóg, czy malowania pomieszczeń w budynku. Rodzaj prac oraz zakres sprawia, że prace te wykonuje się przez budowlane przedsiębiorstwa o różnych wielkościach. Przedsiębiorstwa dużego rozmiaru posiadają ustalone procedury uzgodnieniowe z inwestorem odnośnie zakresu prac, wykorzystanych materiałów, warunków wykonywania robót i ich odbiorów, a także odnośnie finansowych rozliczeń. Inaczej jest w przypadku małych przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw działających na skalę mikro. Nie posiadają oni takich procedur, co wiąże się z tym, że takie firmy nie posiadają specjalistów kontrolujących oraz odbierających przeprowadzone prace. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Warunki wykonania prac

Małe budowlane przedsiębiorstwa zwykle nie zwracają szczególnej uwagi a to, aby dokonać ustaleń z inwestorem odnośnie warunków związanych z wykonaniem robót i ich odbiorem.  (uprawnienia budowlane program) W bardzo wielu przypadkach umowy dotyczące wykonania remontowych prac zwarte między wykonawcą a inwestorem są ogólnikowe i pomijają techniczne kwestie. Jedyną techniczną dokumentacją jest zwykle wizualizacja, którą opracowuje projektant wnętrz, i to na niej opierają się budowlańcy w czasie przeprowadzania robót.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com