fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Każdy, kto chce ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych powinien dobrze przygotować się do egzaminu. Pierwszą jego częścią jest test, czyli egzamin pisemny (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Oczywiście ilość pytań zależy od rodzaju uprawnień oraz specjalności, o którą stara się kandydat. Jednak zwykle jest to od 30 do 90 pytań.

O egzaminie pisemnym słów kilka

Jakie przepisy są sprawdzane podczas egzaminu pisemnego?

Choć zapamiętanie przepisów może być problematyczne, to jednak konieczne jest ich przejrzenie. Podczas egzaminu pisemnego 10% wszystkich pytań dotyczy postępowania administracyjnego. Z kolei 20% związanych jest z warunkami bezpieczeństwa oraz higieną pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych. Najwięcej, bo aż 70% pytań dotyczy ustawy Prawo budowlane (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Tutaj weryfikuje się znajomość ustaw odpowiadających zakresowi wybranej specjalności uprawnień budowlanych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Jak długo trwa egzamin na uprawnienia budowlane?

Z pewnością właściwe rozłożenie sobie czasu na udzielenie odpowiedzi jest bardzo ważne. Dlatego też warto wiedzieć, że czas trwania egzaminu oblicza się mnożąc liczbę pytań razy 1,5 minuty. Rozpoczęcie egzaminu wskazuje przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca. Pamiętajmy, że wybraną odpowiedź zaznacza się zakreślając jedną z trzech podanych opcji w teście.

Godnym uwagi jest również fakt, że termin egzaminów jest ustalany na ten sam dzień oraz godzinę w całej Polsce. Poza tym zdający otrzymują takie same egzemplarze pytań (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć prawidłowo na 75% pytań. Z kolei w przypadku egzaminu ustnego kandydat losuje zestaw składający się z 5 do 10 pytań.

Jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie ustnym?

Oczywiście nikt nie wie, jakie konkretnie pojawią się pytania na egzaminie. Jednak wiadomo, jakiego zakresu dotyczą. Dlatego też kandydat musi wykazać się umiejętnościami praktycznego zastosowania przepisów prawa. Jak również praktycznego stosowania wiedzy technicznej w trakcie wykonywania praktyki zawodowej (egzamin na uprawnienia budowlane). Istotnie, te umiejętności oraz wiedza muszą być kompatybilne ze specjalnością, o którą ubiega się zdający. Wśród pytań znajdziemy jedno, które obejmuje część praktyczną. Może ono polegać na rozwiązaniu zagadnienia dotyczącego prowadzenia budowy w zakresie specjalności, o której uzyskanie ubiega się zdający. Poza tym może polegać na wykonaniu zadania projektowego. Trzeba również pamiętać, że członkowie komisji egzaminacyjnej są uprawnieni do zadawania pytań dodatkowych związanych z wylosowanym przed kandydata zestawem pytań.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com