fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Naprężenia murów

Obliczenia maksymalnego naprężenia dla muru wybranej kondygnacji wykonuje się za pomocą wykresu z poprawcami.  Warto zrobić obliczenia, żeby sprawdzić czy naciągnięcia w murze w czasie obciążania go następnymi, wyżej leżącymi piętrami nie będą większe niż te wskazane. (uprawnienia budowlane kontakt)

Kiedy przykładowo budujemy dom szeregowy, jaki posiada jedną kondygnację podziemną i pięć pięter nad ziemią, to fundamenty i kondygnację podziemną wykonujemy na jesieni. Na budowę przywozi się cegłę klasy 80.

Naprężenia murów
Naprężenia murów

Wstępnie potrzebna zaprawa

Korzystając z wykresu odszukujemy wymaganą zaprawę dla murów, przyjmując stosunek RZZ:RZ 0,20 Rz, podczas czego nie różniczkujemy zapraw dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych , ale przyjmujemy jedną zaprawę dla podanego piętra, odnosząc się do największego naciągnięcia. Aby uprościć orientację rysujemy pomocnicze linie poziome, które odpowiadają największym naciągnięciom  na różnych piętrach. (uprawnienia budowlane 2021)

Następnie wyliczamy obliczenia kaloryczne.

Jeśli chodzi o kondygnację I, to mur tworzymy w drugiej połowie listopada, a niektóre jego kawałki da się stworzyć w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Jako optymalną temperaturę przyjmujemy – 1° C.

Do cementu dodajemy 2% chlorku wapnia, aby powiększyć zapas ciepła w zaprawie i ulepszenia innych właściwości. Temperaturę cementu nabieranego ze składu ustalamy na +7° C. Małych ilości wapnia dodanego aby zaprawę uplastycznić, nie bierzemy pod uwagę w wyliczeniach. (uprawnienia budowlane program)

Piasek 1m3 z zawartością wilgoci l°/o posiada wagę 1600 kg. Taki piasek przetrzymywany jest w suchym dole i okryty jest  dwoma warstwami słomianych mat grubości po 2,5cm i papą, po jakiej może spływać woda z deszczów. Zakładana temperatura piasku to +2° C.

Woda

Wodę, którą dodajemy 200 litrów do powyżej wypisanych elementów wzniecamy do 80° C. Nie można dodawać gorącej wody tylko do cementu. Jest tak, bo temperatura zewnętrzna nie jest niska, przez to na straty podczas transportu w porządnie izolowanych i zapakowanych nosiłkach i podczas nakładania zaprawy ustalimy zaledwie 3° C, więc temperaturę  podczas układania w murze określimy jako tz = 28,5 – 3 = 25,5° C. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Takiemu czasowi i temperaturze stygnięcia 6,17 : 2 = oik. 3,1 °C równa się (z interpolacji) stosunkowi wytrzymałości zaprawy Rzz : Rz = 17,8%.

Przy takim stosunku naciągnięcie maksymalne dla muru to wedle wykresu 6,4 kG/cmL, kiedy faktyczne naciągnięcie to jedynie 2,8 kG/cm. Pomimo, że stosunek Rzz : Rz jest nie większy niż 0,2, to i tak patrząc na nieużyte naprężenie w murze i ze względu, że kondygnacja jest najwyższą w budynku, można uznać obliczenia za prawdziwe. (program egzaminu na uprawnienia)

Zaprawa

Zaprawy słabszej od cementowej 1:5, przykładowo cementowo-wapiennej 1:1:9 nie używamy, ponieważ stosunek Rzz:Rz byłby o wiele mniejszy niż 20%, co nie pozwalałoby osiągnąć pełnej gwarancji odpowiedniego zachowania się konstrukcji po odtajaniu. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podczas opracowywania murów można przyjąć, że ich zrobienie dzieje się w ustalonych warunkach. Jednak faktyczne warunki wykonania mogą różnić się od zakładanych, wywierając wpływ na charakterystykę murów, szczególnie na ich solidność. Z tego powodu konieczne jest częste kontrolowania warunków wykonania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com