fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kombinacja metod

Wśród wszystkich metod prowadzenia robót betonowych w zimowych warunkach najpopularniejszą opcją jest kombinacja metod (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Łączenie kilku metod w tym samym momencie pozwala na zwiększenie efektów dojrzewania betonu. Idealnym przykładem jest to, że domieszki zimowe (czyli te, które przyspieszają wiązanie i twardnienie) łączy się razem z metodą zachowania ciepła. Również metody podgrzewania (czyli stosowania mieszanek betonowych o podwyższonej temperaturze) stosuje się razem z metodą zachowania ciepła.

Kiedy stosuje się kombinację metody? W sytuacjach, gdy chodzi o:

– ochronę przed zamarznięciem świeżego betonu,

– szybkie osiągnięcie parametrów wytrzymałościowych ze względu na np. konieczność obciążenia konstrukcji,

– pożądaną szybką rotację deskowania.

Odpowiednia izolacja termiczna jest niezbędna podczas pielęgnacji świeżego betonu. Należy o tym pamiętać niezależnie od tego, jaką metodę przygotowania mieszanki betonowej (modyfikacji receptury, podgrzewania składników) weźmie się pod uwagę. Pielęgnacja ma swój początek w przygotowaniu odpowiednio zaizolowanego deskowania oraz podgrzania form. Nie można układać mieszanki betonowej w formach, które mają minusową temperaturę. Kolejnym krokiem jest ochrona świeżego betonu przed utratą ciepła (uprawnienia architektoniczne).

robót betonowych w zimowych warunkach
powadzenie robót betonowych w zimowych warunkach

Należy zorganizować roboty betonowe w ten sposób, żeby czas trwania różnych procesów był jak najkrótszy. Dotyczy to zwłaszcza transportu wewnętrznego oraz układania. Należy dobrać w odpowiedni sposób jednostki transportowe, a także wielkości brygad, które będą układać mieszankę betonową. Jeżeli w poprawny sposób zorganizowana będzie łączność między budową a firmą, która produkuje mieszankę, to dostarczenie jej będzie w systemie Just on Time.

Prowadzenie robót monolitycznych w gorącym okresie

W polskim klimacie można prowadzić roboty monolityczne bez względu na porę roku. Jest to możliwe praktycznie we wszystkich warunkach. Należy wówczas stosować odpowiednie zabiegi technologiczne oraz dbać o stworzenie poprawnych warunków organizacyjnych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wykonywanie elementów betonowych w warunkach obniżonej temperatury jest kłopotliwe i kosztowne.

Mimo tego, że Polska znajduje się w klimacie umiarkowanym, to zdarzają się w okresie letnim okresy, które pod względem warunków dojrzewania spełniają wymagania klimatu gorącego. Jest to coraz częstsza pogoda i zgodnie z prognozami będzie występować częściej (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania).

Klimat suchy charakteryzuje się takimi cechami:

– temperatura powietrza: + 35°C i wyższa,

– mała wilgotność powietrza (poniżej 40%),

– intensywne promieniowanie słoneczne.

Te czynniki wpływają niekorzystnie na mieszankę betonową oraz na parametry stwardniałego betonu. Jeżeli mogą wystąpić takie warunki podczas wykonywania robót betonowych, to należy opracować odpowiednie metody i sposoby ich realizacji.

Wysoka temperatura doprowadza do tego, że cement szybciej się wiąże, a woda intensywnie paruje z mieszanki. W efekcie mogą powstawać rysy i pęknięcia, które pojawiają się od skurczu plastycznego i od naprężeń rozciągających. W warunkach, w których są wysokie temperatury dynamika przyrostów wytrzymałości betonu w początkowym okresie jest większa niż dynamika przyrostów wytrzymałości betonów dojrzewających w temperaturze 18°C ± 2°C. Po upływie 7-10 dni od dnia ułożenia mieszanki i dojrzewania w temperaturze powyżej 32°C można zobaczyć, że wytrzymałość betonu znacznie spadła w porównaniu do wytrzymałości betonu, który dojrzewa w normowych warunkach. Spowodowane to jest szybszym parowaniem wody zarobowej ze świeżej mieszanki oraz gwałtowniejszym przebiegu procesu hydratacji. Skutkiem takiej hydratacji jest powiększona koncentracja produktów hydratacji w sąsiedztwie hydratyzujących ziaren cementu. Powoduje to zmniejszenie szybkości późniejszych etapów hydratacji (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Dodatkowo źle wpływa na wytrzymałość betonu po długim czasie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com