fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kostka brukowa układana na pochyłościach

Podczas układania brukowych płyt i kotek nie docenia się znaczenia rodzaju materiału, jaki stosuje się w celu wypełniania fug. Brukowe betonowe kostki na ciągach komunikacyjnych pieszo – jezdnych oprócz prefabrykatów określanych typem EKO, za każdym razem układa się ze spadkiem, aby skutecznie odprowadzić z jej powierzchni atmosferyczne opady. W obiektach, gdzie nie ma stopni i które są przyjazne osobom niepełnosprawnym na zewnątrz chcąc pokonać małe różnice w poziomie terenu stosuje się pochylnie, które są zgodne z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Infrastruktury. Maksymalny ich spadek jest zależny od pokonywanych różnić w rzędnych terenu. W związku z tym nachylenie maksymalne w nawierzchni wynosić powinno dla różnic w poziomie do 15 cm 15%, dla różnic do 50 cm 8%, a przy różnicach przekraczających 50 cm 6%.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Kostka brukowa układana na pochyłościach
Kostka brukowa układana na pochyłościach

Stosowanie pochylni

Długość maksymalna pochylni dla niepełnosprawnych osób i pieszego ruchu, gdzie szerokość wynosi minimum 120 cm, kształtuje się na maksymalnym poziomie 9 metrów. (uprawnienia budowlane program)  Pośrednie spoczniki z kolei powinny osiągać długość minimum 140 cm. Poza wytycznymi odnośnie kształtowania w planie pochylni i dopuszczalnych wymiarów rozporządzenie nie ujmuje propozycji konstrukcyjnych rozwiązań odnośnie nawierzchni. Tu można w związku z tym posiłkować się rozporządzeniem wydanym przez Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej. Zwarte w nim zapisy zalecają konstrukcyjne rozwiązania nawierzchni utwardzonych i dla różnorodnych warunków ich użytkowania oraz obciążenia. W dokumencie nie znajdzie się natomiast szczegółów związanych z wykonaniem nawierzchni za pomocą brukowej płyty bądź kostki betonowej na pochyłości.  (uprawnienia budowlane 2022)

Wypełnianie fug w kostce brukowej

Podczas układania brukowej kostki warto zastanowić się nad rodzajem materiału, za pomocą którego wypełnione zostaną fugi. Przy nawierzchniach z podłużnym spadkiem wynoszącym przeszło 5 do 6%, czyli z większym spadkiem od poprzecznie stosowanego w celu odprowadzania opadowych wód, w czasie dużych opadów może materiał zacząć się wypłukiwać mimo, że fugi zostały dokładnie wypełnione zasypkowym materiałem. W takim wypadku stosuje się wiążące materiały szczelne albo przepuszczalne, które zależą od rodzaju konstrukcji, jaką posiada podbudowa. Materiały te zabezpieczą od wypłukiwania się drobnych cząstek z zasypkowego materiału, co wiąże się z powolniejszym niszczeniem się nawierzchni utwardzonej.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Wypełnienie pionowych fug

Najmniej sprawdzane czynności podczas układania prefabrykatów betonowych to skuteczne i pełne wykonanie zasypki, tzn. wypełnienie fug pionowych. Jest to zwykle ostatni z etapów prac. Można w zależności od konstrukcji wykonać wypełnienie fug za pomocą przepuszczalnego materiału, jak i szczelnego. Przepuszczalnym materiałem jest np. piasek albo specjalne rodzaje mieszanek, a szczelnym mogą być żywiczne mieszanki. Fugi, które są dokładnie wypełnione przy pomocy materiału zasypki pełnią bardzo ważną funkcję podczas klinowania się prefabrykatów, a w szczególności pod obciążeniem.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com