fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Konstrukcyjne problemy w rewizyjnych kanalizacyjnych studzienkach

Problemy związane z kanalizacyjnymi rewizyjnymi studzienkami pojawiają się w związku z błędami w posadowieniu obiektów. Często błędy te są wynikiem stosowania norm, które są już przestarzałe. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne i konstrukcje do nich zbliżone to szczególne elementy w systemie liniowej infrastruktury. Decyduje o tym przede wszystkim różnorodność konstrukcyjnych rozwiązań i warunków związanych z posadowieniem. Praca przebiegająca w bezpieczny sposób wymaga, aby dostosować konstrukcyjne rozwiązanie do warunków, jakie wiążą się z posadowieniem. Studzienka rewizyjna kanalizacyjna i inne obiekty posiadające podobną konstrukcję to elementy należące do liniowej struktury. Do innych obiektów zalicza się np. zbiorniki oraz komory o różnym ich przeznaczeniu.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Konstrukcyjne problemy w rewizyjnych kanalizacyjnych studzienkach
Konstrukcyjne problemy w rewizyjnych kanalizacyjnych studzienkach

Regulacje prawne

Obecne prawne regulacje, jakie obowiązują w Polsce powinny dążyć do wprowadzenia nowej jakości związanej z projektowaniem. Jest to jednak na tyle otwarte zagadnienie, że nie wiadomo do jakiego momentu mogło by być ono skuteczne. Doświadczenia, jakie do tej pory zebrano wskazują, że w Polsce występują ekstensywne grunty, a dwuznaczność prawnych regulacji polskich dodatkowo nie napawa w tym temacie optymizmem. Zapis, że geotechniczną kategorię całego obiektu albo jego części określa osoba projektująca budowlany obiekt jest dość problematyczny. Kiedy dojdzie do stwierdzenia innych geotechnicznych warunków, niż w dokumentacji projektant budowlanego obiektu musi zmienić jego geotechniczną kategorię. Warto w tym miejscu zastanowić się, jakie przygotowanie posiada projektant do tego, aby kwalifikować podłoże, kiedy jest ono inne, niż opisane w projektowej dokumentacji. Inny problem stanowią zapisy w Eurokod. Są one odmienne niż te ujęte w regulacjach polskich. Brak zgodności w zapisach może powodować pojawienie się poważnych różnic w dokumentacji związanej z posadowieniem obiektu.  (uprawnienia budowlane program) 

Warunki związane z posadowieniem

Pojawiające się błędy w określaniu warunków związanych z posadowieniem są przyczyną pojawiania się awarii w czasie realizowania liniowych inwestycji. Regulacje formalne związane z dokumentacją podłoża zostały wprowadzone już w roku 1998. Jednak wraz z wejściem w życie ustawy Prawo Budowlane, zapisy pozostały w praktyce związanej z projektowaniem liniowej infrastruktury tylko przepisami, których się nie stosowało. Dopiero wraz z przystąpieniem Polski do CEN i w związku z wprowadzeniem Eurokodów sytuacja zmieniła się. W konsekwencji pojawiło się nowe rozporządzenie, które w sposób jednoznaczny zdefiniowało wszystkie wymagania. Jednak zmiany, jakie zaszły w stosunku do regulacji pierwotnej nie były znaczne.  (uprawnienia budowlane segregator)   

Studzienki wykonane ze sztucznego tworzywa

Po roku 1990 w Polsce rozpowszechniło się stosowanie studzienek stworzonych ze sztucznych tworzyw. W projektowej dokumentacji bardzo często traktuje się je jako jednoznaczne pojęcie. Tak naprawdę są to obiekty, które posiadają różne i odmienne konstrukcyjne właściwości. Różne są też ich wymagania w związku z warunkami posadowienia.    (uprawnienia budowlane 2023) W wyniku tego użytkowe cechy mogą być zróżnicowane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com