fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy zdać egzamin ustny oraz pisemny. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny, który ma formę testu jednokrotnego wyboru (egzamin na uprawnienia budowlane). W zależności od zakresu oraz rodzaju uprawnień wybranych przez kandydata zostaje określany czas trwania egzaminu oraz wymagana liczba poprawnych odpowiedzi.

Egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Taki egzamin trwa 135 minut i jest złożony z 90 pytań testowych. Aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 68 pytań.

Test składa się z 63 pytań z prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Z kolei 18 pytań dotyczy warunków BHP przy wykonywaniu prac budowlanych. Natomiast 9 pytań jest związanych z postępowaniem administracyjnym.

Egzamin dla uprawnień odrębnych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

Egzamin dla ww. uprawnień trwa 115 minut i zawiera 75 pytań testowych. Istotnie, aby uzyskać pozytywny wynik na egzaminie trzeba odpowiedzieć poprawnie na 57 pytań.

Test zawiera 53 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych. 7 pytań związanych jest z postępowaniem administracyjnym, a 15 z przepisami BHP. Z kolei 6 pytań dotyczy postępowania administracyjnego.

Egzamin dla uprawnień łącznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Egzamin dla ww. uprawnień trwa 90 minut i składa się z 60 pytań testowych (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). W celu uzyskania pozytywnego wyniku należy udzielić przynajmniej 45 dobrych odpowiedzi.

W skład testu wchodzą 42 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych. 12 dotyczy warunków BHP, z kolei 6 związanych jest z postępowaniem administracyjnym.

Egzamin dla uprawnień odrębnych do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w ograniczonym zakresie

Egzamin pisemny na ww. uprawnienia trwa 70 minut i zawiera 45 pytań testowych. Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu trzeba odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 34 pytania (program na uprawnienia budowlane).

Test składa się z 32 pytań z ustawy prawa budowlanego. Z kolei 9 pytań dotyczy przepisów BHP, a 4 – postępowania administracyjnego.

Istotną informacją jest fakt, iż osoby posiadające tytuł mistrza, które starają się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie podchodzą do testu złożonego z 45 pytań. Zdanie egzaminu zapewni udzielenie przynajmniej 34 poprawnych odpowiedzi. Taki egzamin trwa z kolei 70 minut (uprawnienia budowlane – egzamin).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.