fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Informacje o egzaminie na uprawnienia budowlane w pigułce

Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne są odpowiedzialne za organizowanie egzaminów na uprawnienia budowlane oraz specjalizacje techniczno-budowlane. Rzeczone komisje należą do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa lub Architektonicznych. I tak osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane musi przejść postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli się to uda, wówczas może przystąpić do egzaminu państwowego (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Jeżeli chodzi o zespoły, które przeprowadzają postępowanie kwalifikacyjne, to w ich skład wchodzi od 3 do 5 osób. Z kolei zespoły przeprowadzające egzamin są złożone z grupy od 3 do 6 osób. Należy wspomnieć, iż w skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca oraz pozostali członkowie. Spośród członków zespołu wymaga się, aby co najmniej dwie osoby posiadały uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o którą zabiega kandydat.

Informacje o egzaminie na uprawnienia budowlane w pigułce

Członkowie zespołu egzaminacyjnego

Oczywiście, aby zostać członkiem zespołu lub pełnić funkcję przewodniczącego konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Istotnie należy posiadać wykształcenie wyższe techniczne, jak również uprawnienia bez ograniczeń (programy do uprawnień budowlanych). W skład zespołu mogą także wchodzić osoby, które posiadają wykształcenie prawnicze.

Czego może zażądać od kandydata zespół kwalifikacyjny lub egzaminacyjny?

Z pewnością, aby w ogóle móc przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, praktyki zawodowej oraz złożenie wniosku. Jednak ww. zespoły mogą zażądać od kandydata dodatkowych dokumentów (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Czasem kandydat proszony jest o przedstawienie opracowań projektowych, które sporządzał podczas praktyki zawodowej. Celem egzaminu jest bowiem zweryfikowanie wiedzy egzaminowanego z zakresu przebiegu procesu budowlanego oraz umiejętności zastosowania wiedzy technicznej w praktyce.

Warto zapoznać się z przepisami

Ważnym aspektem jest znajomość przepisów, które są wymagane podczas starania się o uprawnienia budowlane. Można je znaleźć na stronach internetowych Izb Okręgowych, jak również na stronie Polskiej Izby Inżynierów. Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju uprawnień, specjalności oraz specjalizacji przygotowuje się osobne pytania. Dotyczy to zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego (egzamin na uprawnienia budowlane). Przed egzaminem dzieli się kandydatów na grupy w zależności o jaki rodzaj uprawnień się ubiegają. Kolejny etap to już przystąpienie do testu i wybranie jednej spośród trzech dostępnych odpowiedzi. Pozytywny wynik z egzaminu pisemnego umożliwia podejście do części ustnej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com