fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Egzamin rodzący pytania

Egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane budzi w kandydatach wiele pytań. Jak on właściwie wygląda? Ile jest czasu na jego napisanie? Jak dużo zadań się w nim znajduje? Ile punktów muszę zdobyć? Wszystkie te kwestie są szczegółowo opisane w odpowiednich przepisach. Ponadto zwracają one uwagę na kwestię konieczności zdania egzaminu pisemnego przed podejściem do egzaminu ustnego. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane: uprawnienia łączne

Czas trwania oraz zakres tematyczny egzaminu zależy od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, na które zdecydował się kandydat. I tak na przykład starając się o nieograniczone uprawnienia łączne (do projektowania i kierowania pracami budowlanymi) nasz test będzie miał 90 pytań. 50 z nich będzie pytaniami o prawo budowlane i przepisy na nim powstałe. 23 pytania z tych 50 dotyczy przepisów techniczno-budowlanych. 25 pytań, które pojawi się na egzaminie, będzie nas pytać o wybraną specjalizację. 9 zapyta nas o przepisy związane a 6 o przepisy kodeksu administracyjnego. W tej sytuacji egzamin trwa aż 135 minut. Aby go zdać, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 68 pytań. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane: uprawnienia rozłączne

Jeśli wybraliśmy egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane ale rozłączne, nasz test będzie krótszy. W takiej sytuacji odpowiemy na 75 pytań, minimum 56 musi być rozwiązanych poprawnie, jeśli chcemy go zaliczyć. O prawo budowlane oraz przepisy wydane na jego mocy będą pytać 42 zadania. 20 z nich tyczy się stricte przepisów techniczno-budowlanych. O wybraną specjalność dostaniemy 20 pytań. 8 będzie dotyczyło przepisów związanych a 5 kodeksu postępowania administracyjnego. Cały egzamin potrwa 115 minut. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Kwestie techniczne

Testy na egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane układa się na bazie aktów prawnych. Ich znajomość jest więc kluczowa, jeśli chcemy otrzymać uprawnienia. Pytania egzaminacyjne pochodzą z bazy należącej do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Egzaminy w całej Polsce, w każdej okręgowej izbie rozpoczynają się tego samego dnia, o tej samej godzinie. Również pytania są identyczne. Na wyniki egzaminu pisemnego nie trzeba czekać długo. Prace są sprawdzane zaraz po zakończeniu pisania, a wyniki kandydatów są wywieszane zaraz po tym. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.