fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Co potrzebne jest do wniosku o uprawnienia budowlane

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Dlatego dokument ten jest absolutną koniecznością. Należy go złożyć w odpowiedniej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej w okręgowej izbie inżynierów budownictwa. (materiały do egzaminu na uprawnienia)

Aby upewnić się jakie dokumenty trzeba dołączyć do tego wniosku, możemy zajrzeć do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego. A taki regulamin znajdziemy na stronie internetowej każdej izby okręgowej. Znajdziemy tam informacje, że wniosek o przyznanie uprawnień budowlanych musi zawierać dokumenty stanowiące potwierdzenie wykształcenie. Czyli na przykład odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kolejnym potwierdzeniem wykształcenia może być dokument o posiadaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, który był nauczany na poziomie technika.(wybierz swój program do uprawnień)

Ponadto wymaga się też załączenie suplementu do dyplomu czy też wypisu z przebiegu studiów. Bardzo ważne jest by wypis został potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Kolejnym dokument, który wymaga się przedstawić jest oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej wraz z jej zbiorczym zestawieniem. Opiekunowie danej praktyki muszą potwierdzić i jeden i drugi dokument. Muszą oni też posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być czynnym członkiem izby samorządu zawodowego. (dowiedz się więcej o uprawnieniach budowlanych)

Studia wyższe – umowa

Studia wyższe można ukończyć na podstawie umowy zawartej z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. W takiej sytuacji należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z uczelni. Niektóre izby wymagają też, by załączyć życiorys zawodowy i wykaz prac projektowych, które pomagała tworzyć osoba ubiegająca się o uprawnienia w czasie swojej praktyki zawodowej. Następnie trzeba też dołączyć formularz osobowy. Zawiera on wykaz danych osobowych oparty na przepisach prawa. Wniosek może być rozpatrzony i decyzja o nadanie uprawnień budowlanych zostanie wydana tylko po przedstawieniu wszystkich tych dokumentów. (egzamin na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com