fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cegły połamane

Poza połówkami zdarza się wykorzystywanie cegieł połamanych, jeszcze krótszych niż połówki o 3cm bądź dłuższych. Ale w tym przypadku warto mieć na uwadze, że jeśli jakaś cegła jest krótsza od połówki, to kolejna musi być dłuższa, bo jest przedłużeniem tej pierwszej w kierunku grubości muru. Pierwsza powierzchnia główki w cegle połamanej i jej krawędzie nie mogą być zniszczone. (uprawnienia budowlane kontakt)

Obszar, w jakim cegłę połamaną lub obcięta bywa czasem nierówny i nieprzylegający do powierzchni główki. Dopuszczalne są uszkodzenia (nie licząc główki) dwóch obojętnie jakich krawędzi w postaci jednego potłuczenia każdej z krawędzi, długości i wymiarach poprzecznych wynoszących 2cm.

Cegły obłamane
Cegły obłamane

Cegły pełnowymiarowe

W takim rodzaju cegieł pozwala się na zniszczenia cegieł w postaci obłamania jednego narożnika, którego wymiary nie mogą przekraczać grubości cegły X 3 cm X 3 cm. Do tego zezwala się na zniszczenia nie tylko narożników, ale też dwóch obojętnie jakich krawędzi jeżeli jest to jedno obtłuczenie każdej z nich o długości 3cm i poprzecznych wymiarach do maksymalnie 2cm. (uprawnienia budowlane 2021)

Jest też opcja używania cegieł o innych wymiarach niż te, które przewiduje norma PN/B-12001. „Cegły pełne budowalne oraz sitówki wytwarzane z gliny.”

Do materiału cegieł połamanych i pełnowymiarowych ma użycie norma PN/B-12001.W murach wyróżniamy cztery typy warstw: cegły pełnowymiarowe w układzie pospolitym i cegły obłamane, narożniki, punkty przylegania w kształcie teownika i końcówkami przy dziurkach warstw, które zrobione są przy udziale dziewiątek (jak w układzie pospolitym). Spoiny podłużne w murach z cegieł połówkowych i pełnowymiarowych, które rozmieszczamy co pół cegły w kierunku grubości ścian i one nie bywają przykrywane na wysokościach 3 czy 5. W każdej 4 lub 6 za to warstwie spoiny są nakryte cegłami pełnowymiarowymi, które są ułożone główkowo. (uprawnienia budowlane program)

Wiązanie czterowarstwowe słupowi filarów

Słup to zwyczajowo nazwany mur pionowy, którego długość w kierunku poziomym nie przekracza około 4 razy więcej niż jego szerokość. Filar natomiast to słup dźwigający obciążenie konstrukcji, przykładowo wyróżniamy filar mostowy czy międzyokienny. Słup jest zrobiony w wiązaniu z wielokrotnych pasów czterowarstwowych. Różne warstwy jednego pasa nie nachodzą na siebie w osi poziomej. Spoiny pionowe obojętnie której warstwy powinny być nakryte poprzez pełne powierzchnie cegieł pierwszej kolejnej warstwy, czasami może to być druga czy trzecia. Wiązanie czterowarstwowe słupów umożliwia widoczne korzyści oszczędnościowe, porównując je z wiązaniem pospolitym, ponieważ mniejsza ilość cegieł zostaje docinana, więc oszczędzamy materiał i pracę. Takie warstwy są proste do zrobienia i zapamiętania. (Patrz nagłówek niżej) (akty prawne uprawnienia budowlane)

Szczególne warunki projektowania murów

Podczas wykonywania projektu muru w wiązaniu czterowarstwowym, trzeba odnosić się do pewnych warunków (norma PN/B-1725).

Mury można stawiać na wysokościach najwyższych 12m, patrząc w dół od najwyższego punktu muru i nie przekraczając muru poddasza i 3 piętra, licząc od góry. Mury należy robić na zaprawie cementowo-wapiennej w proporcjach 1:1:9 lub 1 : 2 : 10, ale naprężenie maksymalne warto obniżyć o 25% w oparciu od tych z normy PN/B-03G02. Belki czy pozostałe ciężkie materiały powinny wspierać się na przynajmniej trzech warstwach cegieł wymurowanych w układzie zwyczajnym. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

W murach zakazane jest robienie otworów okiennych i drzwiowych w narożnikach budynku. Odcinki muru, które posiadają kanały dymowe, wentylacyjne i inne, muszą posiadać taki rozkład cegieł, jaki stosujemy w przypadku układu pospolitego. W cokołach i fundamentach poniżej drewnianych budynków parterowych warstwy z cegieł zniszczonych można wykorzystywać na całej wysokości muru. Wyjątek stanowią dwie wolne warstwy na gruncie i dwie górne pod podwalinę, a one również powinny wyglądać jak w układzie pospolitym. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com