fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany nośne masywne

Ściany o tej nazwie to nic innego, jak ściany o wystarczająco wytrzymałej i jednakowej strukturze w kierunku ich długości, będące zdolnymi do przenoszenia pionowych obciążeń od budynku. Jeśli ściana jest niewystraczająco stężona w kierunku długości lub wysokości bądź jest wolnostojąca, trzeba mieć na uwadze, że taka ściana może się wyboczyć.

Obciążenia pionowe w ustrojach budowlanych z dużo ważącymi ścianami nośnymi są przenoszone przez ściany kondygnacji na fundamenty. Jako przekroje pracujące przyjmuje się przekroje poziome ścian netto (bez brania pod uwagę warstw izolacyjnych, tynków czy otworów). (uprawnienia budowlane kontakt)

Budynki i ich konstrukcje
Budynki i ich konstrukcje

Obciążenia poziome

Ściana zewnętrzna podłużna pracuje pomiędzy dwoma ścianami poprzecznymi tak jakby nie było tam stropów. Jeżeli płyta o rozpiętości I posiada podpory na ścianach poprzecznych. Oprócz tego, taka ściana umie pracować jako ustrój utwierdzony w fundamencie, jeśli oczywiście naprężenie nie będzie większe niż materiał jest wytrzymały. W przypadku budynków, które posiadają stropy niesztywne ściany zewnętrzne pracują częściowo, spełniając rolę płyt podpartych na ścianach poprzecznych, a częściowo jako płyty zamocowane od dołu. Ściany wewnętrzne prawie nie biorą udziału w przenoszeniu sił poziomych. Nie są to korzystne warunki pracy ścian, tym gorzej, jak ściany stoją daleko do siebie. Do stropów niesztywnych możemy zaliczyć stropy drewniane z belkami luźno opartymi na ścianach. (uprawnienia budowlane program)

W takim przypadku ściana odgrywa rolę płyty o rozpiętości h, o wiele mniejszej niż l i tej samej wysokości kondygnacji. Podporami tej płyty są stropy, które biorą na siebie obciążenie i jako sztywne, poziome belki przenoszą je na ściany poprzeczne.

Grubość ścian poprzecznych, które są odpowiedzialne za przejmowanie wyżej opisanych obciążeń nie może być mniejsza od 1 cegły. Najbardziej sztywnymi są stropy żelbetowe. Podczas ich użycia odległości pomiędzy ścianami poprzecznymi mogą być większe. (uprawnienia budowlane 2021)

Pominięcie wpływu wiatru

Pominięcie wpływu wiatru podczas obliczania ścian budynków używamy:

A.) w budynkach drewnianych:

-ze ścianami nośnymi na przykład wieńcowymi, jeśli wysokość kondygnacji nie przekracza 4m, a odległość między poprzecznymi ścianami usztywniającymi nie jest większa niż 6m.

B.) w budynkach murowanych jeśli:

-wysokość budynku nie jest większa niż jego potrójna szerokość,

-ściany nośne mają grubość przynajmniej IV2 cegły,

-wysokość kondygnacji nie jest większa niż 5m,

-są ściany poprzeczne o grubości przynajmniej 1 cegły w odstępach nie przekraczających: 10m w przypadku stropów drewnianych należycie zakotwionych, 25m przy stropach ceglanych bądź betonowych na belkach stalowych odpowiednio zakotwionych, 30m przy stropach żelbetowych. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Jeśli mamy do czynienia z jakimiś innymi czynnikami, parcie wiatru musi być wzięte pod uwagę przy wymiarowaniu ściany.

Stropy półsztywne

Stropy półsztywne to na przykład stropy drewniane z belkami zakotwionymi w ścianach. Twierdzi się, że belki przenoszą część obciążeń poziomych ze ściany zewnętrznej na równoległą do niej ścianę wewnętrzną. Taka ściana zewnętrzna pracuje w takim przypadku jako płyta wsparta w liniach AB i EF na podporach sprężystych i w liniach AC i BD na podporach nieruchomych. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku musi być na tyle wytrzymała i mocna, aby cały budynek mógł bez problemu i bez odkształceń opierać się obciążeniom i przenosić je na grunt.

Obciążenia budynków składają się z dwóch rodzajów: siły poziome (wiatr) i ciężary pionowe (śnieg i obciążenia użytkowe). W niektórych przypadkach bierze się pod uwagę obciążenia dynamiczne od ruchu maszyn, pojazdów, dźwigów. W miejscach, w których występują trzęsienia ziemi, koniecznie należy uwzględnić drgania nimi wywołane. (program egzaminu na uprawnienia)

Budynki można podzielić na trzy grupy uwzględniając ustrój konstrukcyjny: budynki szkieletowe, płytowe i ze ścianami nośnymi masywnymi. Istnieje również grupa pośrednia budynków o konstrukcji mieszanej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com