fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Analiza porównawcza – przykład cd.

Wykorzystanie deskowania z głowicami opadowymi jest korzystniejsze pod kątem kosztów dzierżawy w sytuacji, kiedy budowa jest realizowana w ciągu 50 dni i 75 dni. Odpowiada to także krótkim rytmom pracy brygad. Mowa tu o 2 i 3 dniach (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Gdzie jest możliwe osiągnięcie takiego krótkiego rytmu pracy? Tylko na tych budowach, gdzie:

– beton dojrzewa w normowych warunkach,

– są spełnione warunki wytrzymałościowe płyty stropowej,

– zapewniona jest dobra organizacja oraz niezawodny sprzęt.

Im większy jest rytm pracy brygad, tym mniejsza jest opłacalność wykorzystywania zastosowania deskowań z głowicami opadowymi (na rzecz deskowań tradycyjnych).

Zgodnie ze sformułowanym modelem matematycznym jest możliwość, żeby przeprowadzić analizę doboru różnych wariantów deskowania. Należy jednak wziąć pod uwagę ograniczenia brzegowe takie jak:

– warunki organizacyjno-technologiczne,

– wymogi jakościowe.

Przeprowadzono również analizę wrażliwości funkcjonałów, które wchodzą w skład funkcji celu. Analiza ta pokazuje, w jaki sposób wpływa na wartość funkcji celu zmiana wartości niektórych zmiennych decyzyjnych na skutek realizacji pewnego zadania w stosunku do założeń, które przyjęto na etapie projektowania. W związku z tym wykazano, że zmiana warunków realizacji obiektu, które wynikają ze zmian organizacyjnych, powodują fakt, że powstają ważne następstwa ekonomiczne. Mowa tu o zmianie rodzaju przyjętego deskowania (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Deskowanie przestawne
Deskowanie przestawne

Deskowanie przestawne wspinające

Deskowania przestawne wspinające wykorzystuje się przede wszystkim do tego, żeby wznieść ściany wysokich obiektów. Dotyczy to przede wszystkich takich budowli:

– budynki mieszkalne,

– budynki użyteczności publicznej,

– filary obiektów mostowych,

– zbiorniki,

– silosy.

Pomosty robocze należą do podstawowych elementów systemu deskowań przestawnych. Są to wiszące rusztowania wspornikowe. Stateczność pomostów roboczych jest zapewniona poprzez zamocowanie w stalowych kotwach, które wcześniej zabetonowano w elementach konstrukcyjnych budynku. Pełnią takie funkcje:

– baza – jest to podest dla pomostu roboczego,

– wsparcie dla elementów podporowych deskowania ścian.

Dowolny rozstaw wsporników pomostów (inaczej zwanych konsolami) pozwala na dopasowanie deskowania do złożonej geometrii budynku. Tego typu deskowanie jest kompaktem, gdzie konsola jest pomostem roboczym, który wykorzystywany jest głównie do prac zbrojarskich i betonowych. Dodatkowo pełni funkcję konstrukcji nośnej, która służy do mocowania deskowania ściennego. Wszystkie elementy przenosi się używając żurawia (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). W związku z tym nie ma potrzeby demontażu całości deskowania w sytuacji, kiedy dochodzi do zmiany stanowiska.

Wszystkie deskowania przestawne, które występują na polskim rynku budowlanym, są do siebie podobne niezależnie od producenta. Podobieństwo to jest widoczne w:

– przyjętych schematach statycznych,

– ogólnych rozwiązaniach technicznych.

Jednak różnią się ode od siebie pod kątem szczegółów konstrukcyjnych.

Elementy deskowania przestawnego

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi deskowania przestawnego przede wszystkim są:

1) wspornik pomostu (konsola),

2) wózek (jednostka jezdna), który służy do przesuwania płyty formującej,

3) rozpora do stabilizacji płyty formującej,

4) zastrzał do zabezpieczenia i stabilizacji płyty formującej,

5) belka wspornikowa, która jest oparciem dla dolnego pomostu zabezpieczającego,

6) przedłużacz słupka,

7) odciąg, który zabezpiecza przed naporem wiatru,

8) stężenie pionowe pomostu, którym są rury o wymiarze 48,3 x 3,2,

9) pomost roboczy (poprzecznice z krawędziaków 8/16 i 12/16, poszycie z desek o grubości minimalnej 38 mm),

10) pomost dolny (poprzecznice z krawędziaków 8/16 i 12/16, poszycie z desek grubości minimalnej 38 mm),

11) pomost betoniarski,

12) płyty deskowania ściennego,

13) kotwy mocujące.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com