fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zadania kierownika praktyki a uzyskanie uprawnień budowlanych

Praktykę zawodową kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane nadzoruje kierownik praktyki zawodowej. To on określa zadania projektanta, na koniec ocenia jego przygotowanie do zawodu i potwierdza odbycie praktyki zawodowej.( materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

uzyskanie uprawnień budowlanych
uzyskanie uprawnień budowlanych

Wymagania jakie musi spełniać kierownik praktyki

Przede wszystkim ważne są tutaj uprawnienia budowlane. Kierownik praktyki musi posiadać odpowiednie kwalifikacje to znaczy uprawnienie, które odpowiada rodzajem i zakresem uprawnień o której ubiega się praktykant.

Kierownik praktyki zawodowej powinien być czynnym członkiem samorządu zawodowego PIIB. Tą istotną informację  można uzyskać bezpośrednio na stronie PIIB.

Nadzorujący praktyki zawodowe

Kierujący praktyką zawodową na budowie powinien spełniać funkcję kierownika budowy lub kierownika robót. W przypadku praktyki, przy sporządzaniu projektów nadzór powinien pełnić projektant. Istnieje możliwość posiadania zagranicznego kierownika praktyk. Musi on legitymować się uprawnieniami budowlanymi wydanymi w danym kraju. Zakres powinien odpowiadać uprawnieniom, o których mowa jest w prawie budowlanym.( programy do uprawnień architektonicznych)

Różnica między kierownikiem a patronem praktyki

Między kierownikiem budowy a praktykantem istnieje zależność formalno – prawną. Praktykant zatrudniony jest w firmie na podstawie umowy stażu lub praktyki i na tej zasadzie odbywa praktykę. W ten sposób podporządkowany jest np. kierownikowi budowy, projektantowi czy kierownikowi robót.( wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Jeżeli takiej zależności formalno-prawnej nie ma, możemy mówić o patronie praktyki. Taka sytuacja ma miejsce, gdy praktykant odbywa praktykę zawodową u projektanta, który jest np.  znajomym. Patron praktyki musi posiadać odpowiednie uprawnienia i być członkiem samorządu zawodowego. Istotne jest to, by posiadał co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze sporządzania projektów w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. (uprawnienia architektoniczne 2019)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com