fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykorzystanie interferencyjnego radaru do analizy struktury mostu

Rozwijająca się technologia kolejowa i motoryzacyjna, a także urbanizacja, która galopuje sprawiają, że infrastrukturalne budowle ulegają intensywnej eksploatacji. Są to drogowe węzły, wiadukty czy mosty. Każdy rok pokazuje nam zwiększające się natężenie drogowego oraz kolejowego ruchu. Powstawanie nowych budowlanych inwestycji sprawia, że mają one negatywny wpływ na sąsiadujące budynki oraz na konstrukcje o historycznym i kulturowym znaczeniu. To wszystko sprawia, że inżynierowie mają nowe wyzwania. Monitorowanie na bieżąco placów budowy i innych sąsiadujących konstrukcji oraz urządzeń jest kluczowym zadaniem, które ma zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania prac oraz uniknięcia niebezpiecznych zdarzeń. (uprawnienia budowlane program) 

Wykorzystanie interferencyjnego radaru do analizy struktury mostu
Wykorzystanie interferencyjnego radaru do analizy struktury mostu

Starzenie się lądowych konstrukcji

Konstrukcje lądowej inżynierii, takie jak wiadukty, tamy czy mosty starzeją się, i podlegają coraz to większym obciążeniom, w związku ze wzmożonym kolejowym i samochodowym ruchem. Duże zagrożenie występuje w przypadku konstrukcji wykonanych na początku XX wieku, oraz z XIX wieku. W tym czasie konstrukcje nie były projektowane z myślą o tak dużej eksploatacji oraz do tak bardzo zmieniających się środowiskowych warunków. Te czynniki właśnie wpływają obecnie na duże osłabienia w konstrukcjach. To powoduje uszkodzenia ich, a nawet zawalenia. Priorytetem na ten moment jest posiadanie informacji o aktualnym faktycznym stanie tej infrastruktury, aby podjąć konieczne zabezpieczające czynności. (uprawnienia budowlane)

Interferencyjny radar

Na rynku światowym wiedzie prym w dziedzinie dokonywania bezinwazyjnych pomiarów drgań interferencyjny radar IBIS-FS.   (uprawnienia budowlane segregator )  To urządzenie o innowacyjnym charakterze wyprodukowała firma z Włoch IDS Georadar. Pozwala on zdalnie dokonywać monitoringu konstrukcyjnych przemieszczeń z zastosowaniem mikrofalowej technologii. Radar IBIS-FS pozwala dokonywać badań bezinwazyjnych konstrukcji z odległości wynoszącej nawet 1 km, podczas wykonywania wibracyjnych pomiarów do 100 Hz. Radar ten dokonuje dynamicznych oraz statycznych pomiarów związanych z przemieszczaniem. Wykonanie pomiarów zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Za pomocą jednego radaru można wykonać w tym samym czasie pomiary dla kilku punktów. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Badania drgań

Bezinwazyjny pomiar drgań zrewolucjonizował się waz z pojawieniem się technologii naziemnej interferometrii. Rozwiązania z tej technologii pozwalają otrzymać z dużą dokładnością obrazy przemieszczeń i deformacji, w zakresie poniżej wartości 1 mm. Interferometria to technika polegająca na korzystaniu ze zjawiska interferencji elektromagnetycznych fal do wykonania pomiarów. Pole powierzchni obiektu, jaki ma zostać zbadany oświetla się wiązką nośnej fali. Wiązka ta zmienia się w związku z zachodzącymi zmianami w powierzchni obiektu. Badanie polega na przeprowadzeniu analizy fazowych różnić nadawanych i odbieranych elektromagnetycznych fal. Ich częstotliwość osiąga nawet kilkanaście GHz. Za pomocą tego rozwiązania nie wymaga się bezpośredniego dostępu do obiektu, jaki ma zostać zbadany. Pozwala to przeprowadzać badania tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe, bądź niebezpieczne albo bardzo kosztowne. (uprawnienia budowlane 2022)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com