fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykaz przepisów i norm - WIOSNA 2024

Co znajdziesz w wykazie aktów prawnych i wykazie norm na sesję 2024?

wykaz przepisow i norm 2024

W artykule znajdziesz:

Czym jest wykaz aktów prawnych i norm?

Wykaz przepisów i norm

Wykaz aktów prawnych i norm jest publikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przed każdą  sesją egzaminacyjną. Jest to zestawienie ustaw, rozporządzeń oraz norm, które musi znać kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane. Wykaz przepisów obejmuje ustawy i rozporządzenia regulujące proces budowlany. Wykaz norm zawiera zestawienie norm związanych z daną specjalnością, z którą związany jest kandydat.

Regulamin przeprowadzania egzaminów przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną wskazuje, że wykazy muszą być opublikowane na co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem egzaminu pisemnego. 

Najbliższy egzamin odbędzie się 24 maja 2024r. Wykazy dla tego egzaminu zostały więc opublikowane na stronie PIIB w dniu 23.02.2024r. 

Kandydatów przystępujących do egzaminu obowiązuje znajomość przepisów na dzień
1 styczeń 2024 r.

znajomość aktów prawnych

Co znajduje się w wykazie przepisów na egzamin?

Co znajdziesz w wykazie przepisów?

Opublikowany na sesję wiosna 2024 wykaz przepisów to zestawienie 155 ustaw i rozporządzeń które muszą znać kandydaci starający się o uprawnienia w specjalnościach, zrzeszanych przez Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 

Każda z tych specjalności posiada swój unikalny zestaw aktów prawnych, które są skorelowane z daną branżą. Różnice występują nie tylko pomiędzy specjalnościami, ale nawet między rodzajami (uprawnienia do projektowania czy do kierowania robotami budowlanymi) i zakresem uprawnień budowlanych (bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie).  W rzeczywistości kandydaci muszą więc przyswoić około 100 – 120 aktów prawnych.

W wykazie znajdują się następujące specjalności: 

  • konstrukcyjno-budowlana,  
  • inżynieryjna: mostowa, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, wyburzeniowa, 
  • instalacyjna: telekomunikacyjna, elektryczna, sanitarna. 

Są to więc wszystkie specjalności poza architektoniczną. Dla specjalności architektonicznej wykaz publikowany jest przez Izbę Architektów RP. 

 

Podstawa prawna

Wykaz przepisów publikowany jest na podstawie dwóch podstawowych aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
  • Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Pobierz wykaz przepisów - sesja 43 (wiosna 2024)

Wykaz przepisów PIIB - wiosna 2024

W dniu 24.02.2024r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów, których znajomość będzie obowiązywała kandydatów na sesję wiosna 2024 (maj 2024).

Sprawdź jakie są to akty prawne.

wykaz aktow prawnych wiosna 2024

Zmiany w stosunku do wykazu z 2023 roku

Zmiany w wykazie aktów prawnych

Wykaz przygotowany na sesję wiosna 2024 zawiera 155 aktów prawnych. Poprzedni wykaz obejmował również 155 przepisów.

Dwa akty z poprzedniej sesji zostały uchylone i zastąpione nowymi. 

Ponadto w pozostałych aktach prawnych wprowadzono zmiany. W przypadku niektórych aktów zmiany te są znaczące.  

Warte uwagi jest to, że mimo że wykaz został opublikowany w dniu 23 lutego to kandydatów obowiązuje znajomość przepisów na dzień 1 stycznia 2024r.

Pobierz wykaz norm- sesja 43 (wiosna 2024)

Wykaz norm PIIB - wiosna 2024

Poza wykazem przepisów Polska Izba Inżynierów przygotowuje również indywidualnie przed każdą sesją egzaminacyjną wykaz norm. Sprawdź jakie normy będziesz musiał znać  na egzaminie uprawnienia budowlane:

 

Segregator Akty Prawne

Akty Prawne możesz zakupić w formie segregatora. Każdy akt ma formę jednolitą i jest poprzedzony spisem treści.

uprawnienia-budowlane_segregator_15_m
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com