fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Wybór pomiędzy kierowaniem robotami budowlanymi, a projektowaniem

Możemy zdobyć uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi lub łączone zarówno do projektowania i jednocześnie kierowania robotami budowlanymi. Ponadto mogą one być o ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Zależy to przede wszystkim od rodzaju wykształcenia posiadanego przez kandydata. (testy na uprawnienia budowlane 2020)

Tak więc co wybrać, projektowanie czy kierowanie robotami budowlanymi?

By zdobyć daną specjalność uprawnień budowlanych należy spełnić warunki tj. osiągnięcie tytułu magistra lub inżyniera. Ważne, żeby kierunek był odpowiedni lub pokrewny dla wybranej specjalności, np. specjalności drogowej odpowiada budownictwo. Kolejnym warunkiem jest odbycie praktyki na budowie lub sporządzając projekty. A w przypadku starania się o uprawnienia łączone należy wykonywać obie te czynności. (uprawnienia architektoniczne)

Jeśli interesują nas uprawnienia do projektowania o ograniczonym zakresie, wystarczy nam tytuł magistra kierunku odpowiedniego lub pokrewnego danej specjalności lub analogicznie, inżynierskie odpowiadające wybranej specjalności. Warto wiedzieć, że starając się o uprawnienia ograniczone do kierowania robotami budowlanymi, nie trzeba odbywać praktyki w biurze projektowym. Aby zdobyć tego typu uprawnienia, musimy mieć tytuł magistra odpowiedniego lub pokrewnego kierunku oraz odbyć praktykę zgodną z przepisami. Jeśli chodzi o ograniczone uprawnienia wykonawcze, wystarczy tytuł zawodowy technika, czy mistrza lub dyplom potwierdzający kwalifikacje do pełnienia zawodu na poziomie technika. Należy pamiętać natomiast, że w takim wypadku praktyka może się wydłużyć do nawet 4 lat. (uprawnienia budowlane)

Praktyka zawodowa i jej czas trwania

To ile będzie trwała praktyka zawodowa zależy przede wszystkim od wykształcenia oraz zakresu i rodzaju interesujących nas uprawnień. Do zadań praktykanta należy bezpośredni udział w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznych.

Bardzo ważne jest, żeby praktykant był nadzorowany. Taki nadzór może sprawować tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności, którą wybrał kandydat. To łączne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi dają najwięcej możliwości, ale wymagają też dużego precyzyjnego przygotowania. (dowiedz się więcej)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.