fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (testy 2019 uprawnienia)

Projektowanie instalacji i sieci telekomunikacyjnej dotyczy instalacji do radiowo-telewizyjnej sieci i  sieci telekomunikacyjnych. Ale również radiowych, instalacji monitoringu wizyjnego, instalacji telefonicznych i komputerowych, przewodów. (program na uprawnienia architektoniczne)

Dotyczy również projektowania instalacji teletechnicznych takich jak systemy alarmu pożarowego, systemów alarmowych instalacji domofonowych i videodomofonowych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Osoby posiadające uprawnienia telekomunikacyjne mogą również kierować robotami w specjalności telekomunikacyjnej. Dotyczy to pełnienia funkcji kierownika robót, a także inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem tych robót. Kolejne zadanie to sprawdzanie projektów budowlanych wyżej wymienionych w zakresie. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne zazwyczaj posiadają elektrycy, którzy pełnią istotne funkcje podczas budowy na przykład domu. Osoby ubiegające się o uprawnienia elektryczne mogą uzyskać następujące uprawnienia budowlane: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Upoważniają one do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania pracami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi. (testy uprawnienia architektoniczne)

Specjalność telekomunikacyjna uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej łącznie z infrastrukturą telekomunikacyjnych oraz telekomunikacji bezprzewodowej z towarzyszącą jej infrastrukturą. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dotyczy:

  • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
  • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w  elektrowniach jądrowych,
  • trakcje elektryczne. (testy uprawnienia architektoniczne)
Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0