fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Do egzaminów na uprawnienia budowlane należy odpowiednio się przygotować. Uprawnienia budowlane wymagają znajomości odpowiednich aktów prawnych, przede wszystkim liczy się tutaj wiedza z zakresu prawa budowlanego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Należy pamiętać, że są one różne w zależności od tego jaką specjalność uprawnień budowlanych wybrał kandydat.

Przygotowując się do egzaminu należy zapoznać się ze wszystkimi aktami prawnymi, warto pochylić się nad większością ustaw i koniecznością jej zrozumienia, dlatego należy poświęcić każdej z tych ustaw trochę czasu, aby utrwalić pamięciowo zawartość poszczególnych rozdziałów. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

W przypadku specjalności hydrotechnicznej pod uwagę należy brać głównie działy branżowe, istotnym aktem prawnym są warunki techniczne dla budynków.

W  przypadku specjalności hydrotechnicznej często istotne są istotne jest opanowanie pamięciowe niektórych konkretnych treści, tutaj istotne znaczenie mają 3 rozporządzenia.  Rozporządzenie ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Następnie rozporządzenie ministra środowiska z 20 grudnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Przygotowując się do egzaminu na uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej bardzo ważne jest także opanowanie treści z kodeksu postępowania administracyjnego. Najczęściej z tych przepisów zawartych jest około 10% pytań w teście, warto więc przynajmniej kilka razy przeczytaj te akty prawne ze zrozumieniem i starać się zapamiętać najważniejsze treści. Istotne jest również opanowanie informacji dotyczących BHP.Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.