fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia budowlane – wykształcenie i praktyka zawodowa

Prawo do wykonywania czynności budowlanych dotyczy różnych specjalności, z pomiędzy których można wyszczególnić konkretne specjalizacje techniczno-budowlane. Otrzymanie uprawnień, dotyczących konkretnej specjalizacji, jej rodzaju i zakresu czynności, warunkują posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia. (uprawnienia budowlane 2020 )

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych czynności techniczno-budowlanych są dostępne jeśli są związane z kierunkiem studiów oraz specjalności. Ale również z profesjami, dzięki którym można zdobyć odpowiednie kwalifikacje. O prawo do wykonywania czynności związanych z projektowaniem bez ograniczeń, mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia magisterskie na odpowiednim kierunku. Tak samo osoby, które zaliczyły roczną praktykę na budowie oraz przy projektowaniu.(uprawnienia budowlane)

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym obszarze, dotyczą osób, które ukończyły studia z tytułem inżyniera na kierunku właściwym ze swoją specjalnością lub zdobyły tytuł magistra z kierunku zbliżonym do danej specjalności.  W danym przypadku wymagają zaliczenia rocznej praktyki na budowie i przy pracach projektowych. Uprawnienia dotyczące kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, nie wymagają praktyki projektowej, jedynie praktyka wykonawcza.(testy uprawnienia budowlane)

Technicy i mistrzowie

Jeżeli kandydat posiada wykształcenie wyższe z tytułem magistra, na kierunku dotyczącym danej specjalności – praktyka trwa półtora roku. Jeżeli kandydat posiada tytuł inżyniera na kierunku dotyczącym danej specjalności – praktyka trwa trzy lata.
Prawo do wykonywania czynności związanych z kierowaniem robotami budowlanymi w ograniczonym obszarze są dostępne i dla mistrzów i oraz techników. Okres trwania praktyki to półtora roku dla studiów II stopnia na kierunku porównywalnym lub studiów I stopnia na kierunku właściwym. Dla kierunków pokrewnych praktyka ta zostaje wydłużona do trzech lat. Cztery lata to czas praktyki dla osób z tytułem zawodowym technika lub mistrza. W zawodzie związanym z budownictwem, właściwym dla konkretnej specjalności praw budowlanych.(program egzamin uprawnienia 2019)  

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.